PL EN


2013 | 2 | 62-70
Article title

Autorytet w kryzysie czy brak zapotrzebowania na autorytety? Znaczenie autorytetu dla młodzieży zaangażowanej w życie polityczne Polski

Content
Title variants
EN
Authority in a crisis or lack of need for authorities? The meaning of authority for young people engaged in political life in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor w tekście podjął refleksję nad współczesnym kryzysem autorytetów. Artykuł oparty jest na przeprowadzonych wywiadach narracyjnych z młodymi ludźmi zaangażowanymi w politykę, którzy aktywnie wspierają bądź odrzucają system polityczny. Celem artykuły jest opisanie pozycji autorytetu oraz wyjaśnienie jego znaczenia w procesie socjalizacji politycznej. Autor skonstruował cztery główne typy autorytetów, do których młodzi badani najczęściej odnosili się w swoich narracjach. Wyróżnił oraz opisał autorytety: religijne, szkolne, rodzinne i polityczne.
Year
Issue
2
Pages
62-70
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Ichilov O. (red.) (1990). Political Socialization, Citizenship. New York-London: Education and Democracy.
  • Mikołejko A. (1991). Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w sytuacji anomii. Warszawa: Wydawnictwo „KeyTex”.
  • Salecl R. (2013). Tyrania wyboru. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  • Sośnicki K. (1958). Autorytet a wychowanie. Nowa Szkoła, (10), 29-31.
  • Witkowski L. (2011). Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
  • Ziółkowski J. (2012). Autorytet polityczny. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57f80653-016d-4ae1-a348-fffe61bc4e27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.