PL EN


2013 | 127 | 109-122
Article title

Risk Appetite - Critical Element of Enterprise Risk Management Process

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zarządzanie ryzykiem staje się w obecnej dobie ważnym elementem działań zarządczych podejmowanych w różnych jednostkach. Ważnym elementem tego procesu jest określenie poziomu apetytu na ryzyko, również ze względu na efektywność ogółu działań w obrębie zarządzania ryzykiem. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie definicji apetytu na ryzyko oraz ukazanie roli, jaką pełni on właśnie w zarządzaniu ryzykiem. Przyjmując za podstawę aplikacyjne ujęcie problemu, w artykule podniesiono problem niejednoznaczności definicji apetytu na ryzyko w regulacjach podstawowych standardów zarządzania ryzykiem. Omówiono również użyteczność prawidłowego określenia poziomu apetytu na ryzyko z punktu widzenia możliwej poprawy różnych aspektów funkcjonowania organizacji. Całość rozważań uzupełniono syntetyczną prezentacją wyników badań odnoszących się do zaobserwowanych praktyk w zakresie określania apetytu na ryzyko.
Keywords
Year
Volume
127
Pages
109-122
Physical description
Contributors
References
 • BSI (2011): BS 31100:2011 Risk Management - Code of Practice and Guidance for the Implementation of BS ISO 31000. British Standards Institution, London.
 • Chapman R.J. (2007): Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. John Wiley&Sons, Hoboken.
 • COSO (2004a): Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Executive Summary, COSO [on line]. Available at: [accessed: 20 August 2010].
 • COSO (2004b): Enterprise Risk Management-Integrated Framework, New York.
 • European Risk Management Benchmarking Survey (2010). FERMA [on line]. Available at: [accessed 15 August 2011].
 • Evaluating Risk Appetite: A Fundamental Process of Enterprise Risk Management (2007): Standard&Poor's [on line]. Available at, [Accessed: 10.07.2011].
 • Global Risk Management Survey (2009), Aon Corporation, [on line] Available at: [accessed: 15 April 2011].
 • Hopkin P. (2010): Fundaments of Risk Management. Kogan Page, IRM, London.
 • IRM (2011): Risk Appetite and Risk Tolerance. Consultation Paper [on-line]. Available at: [accessed: 15 August 2011].
 • Kamiya S., Schmit P. Shi, J., Rosenberg M. (2007): Risk Management Terms. University of Wisconsin-Madison Actuarial Science, Risk Management and Insurance Department [on line]. Available at [accessed: 15 August 2011].
 • Mestcchian P., Makarov M., Mirzai B. (2005): Operational Risk - COSO Re-examined. "Journal of Risk Intelligence", SAS [on line]. Available at: [Accessed 10 June 2011].
 • Moeller R.R. (2007): COSO Enterprise Risk Management. Wiley&Sons, Hoboken.
 • Orange Book Management of Risk - Principles and Concepts (2004). HM Treasury, London [on line]. Available at: [accessed: 15 April 2011].
 • Research into the Definition and Application of the concept of risk appetite (2009): AIRMIC, MARSH, University of Nottingham [on line]. Available at: [accessed: 14 July 2011].
 • Risk Management - Principles and Guidelines (2009): ISO 31000:2009: International Standard, International Organization for Standardization [on line]. Available at: [accessed: 3 March 2011].
 • Risk Management - Vocabulary (2009): ISO Guide 73:2009 International Standard, International Organization for Standardization [on-line]. Available at: [accessed: 15 August 2011].
 • Słobosz J., Ziomko R. (2009): Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. AON sp. z o.o., Warszawa [on-line]. Available at: [accessed: 15.05.2011].
 • The Risk Intelligent Enterprise. ERM Done Right (2006): Deloitte [on line]. Available at: [accessed: 17 June 2010].
 • [accessed: 15.08.2011].
 • [accessed: 15.08.2011].
 • [accessed: 15.08.2011].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58053b7c-de88-4ab9-9276-c768a9448f90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.