PL EN


2011 | 6 | 95-113
Article title

Świadomość prawno-etyczna w Internecie wśród studentów szkoły głównej handlowej

Content
Title variants
EN
Ethical and judicial awareness on the internet of Warsaw School of Economics students’
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Studenci w trakcie studiów w SGH powinni nabyć przekonanie, że wysokie standardy postaw etycznych w obszarze szeroko rozumianego wirtualnego otoczenia społeczno-gospodarczego promowane w uczelni stanowić będą ich dodatkowy walor na rynku pracy. Prezentowane wyniki badań ankietowych stanowią zaledwie szkic sytuacji odnośnie do rozumienia przez badanych studentów SGH podstawowych problemów z zakresu etyki komputerowej. Uzyskane wyniki nie są optymistyczne, zwłaszcza że deklaracje respondentów w przypadku tematów drażliwych zwykle rysują obraz lepszy niż jest on w rzeczywistości. Zaproponowano standardowy plan zajęć obejmujący zarys problematyki etyki komputerowej i jej praktycznego rozumienia w epoce Internetu.
EN
Students should be aware that high standards of ethical attitude towards virtual socio-economic environment which are being promoted at the university are going to be beneficial in their professional lives. Presented results of the research show only a draft of the way WSE students understand the problems of computer ethics. The results are not optimistic since the answers of the respondents in sensitive topics are usually better than in reality. A standard lecture plan was proposed. It shall deal with computer ethics problem and its applied understanding in the Internet era.
Year
Volume
6
Pages
95-113
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Abts D., Mülder W., Grundkurs Wirtschaftsinformatik. Eine kompakte und praxisorientierte Einführung, 6. Auflage, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2009.
 • Anderson R.E., Johnson D.G., Gotterbarn D., Perrolle J., Using the New ACM Code of Ethics In Decision Making, „Communications of the ACM”, February 1993/Vol. 36, No. 2.
 • Bächle M., Kolb A., Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Oldenbourg, München 2007.
 • Bober W.J., Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Computer and Information Ethics, „Stanford Encyclopedia of Philosophy” Stanford University, http://plato.stanford.edu/entries/ethics-computer/ (dostęp: 20.04.2010).
 • Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, red. S. Goc, J. Moszczyński, Difin, Warszawa 2007.
 • Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Informacja dla mediów na konferencji prasowej w dn. 15.07.2009 http://www.crzl.gov.pl/ images/diagnoza%20spo%B3eczna%202009_konferencja%20prasowa_07.pdf (dostęp: 17.07.2009).
 • Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009 http://www.diagnoza.com/ pliki/ raporty/Diagnoza _raport_2009.pdf (dostęp: 12.04.2010).
 • Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 • Gupta U.G., Information Systems. Success In the 21st Century, Prentice Hall, New Jersey, 2000
 • Hansen H.R., Neumann G., Wirtschaftsinformatik 1. Grundlagen und Anwendungen, 10. Auflage, Lucius & Lucius, Stuttgart 2009.
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552410.stm (dostęp: 13.07.2010).
 • http://www.ieee.org/about/ethics/ethics_code.html (dostęp: 10.07.2010).
 • Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
 • Johnson D.G., Computer Ethics, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 3rd edition, 2001 (pierwsze wydanie ukazało się w 1985 r., a drugie w 1994 r.).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Komisja Europejska, Bruksela 19.05.2010, tekst w formie pliku pdf do pobrania ze strony MSWiA http://www.mswia. gov.pl/portal/pl/256/8488/Europejska_agenda_cyfrowa_przyjeta.html (dostęp: 12.07.2010).
 • Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 11-th edition PEARSON, New Jersey 2010.
 • Laudon K.C., Laudon J.P., Schoder D., Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung, 2. Auflage, Pearson Studium, München 2009.
 • Lehner F., Wildner S., Scholz M., Wirtschaftsinformatik. Eine Einführung, 2. Aflage, Hanser Verlag, München 2008.
 • Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Maner W., Unikatowe problemy etyczne w technologii informatycznej [w:] Wprowadzenie do etyki informatycznej, red. A. Kocikowski, K. Górniak-Kocikowska, T.W. Bynum, Wyd. „MRS”, Poznań 2001.
 • Moor J.H., What is computer ethics,? „Metaphilosophy”, Basil Blackwell Oxford and New York, październik 4/1985 s. 266–275 (tytuł numeru: Computers & Ethics, red. T.W. Bynum).
 • Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Oz E., Management Information Systems, CENGAGE Learning, 6-th Edition, Boston 2009.
 • Piractwo internetowe w opinii Polaków, „eGospodarka.pl” z dn. 20.11.2008 r. http://www.egospodarka.pl/35810,Piractwo-internetowe-w-opinii-Polakow,1,39,1.html (dostęp: 12.06.2010).
 • Polańska K., Rozważania nad etyką w Internecie – wybrane zagadnienia, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” SGH Warszawa zeszyt 20/2009.
 • Poznański P., Finlandia ogłasza: Internet prawem człowieka, „Gazeta Wyborcza” z 16.10.2009 r.
 • Poznański P., 2014:Internet w każdym domu, „Gazeta Wyborcza” z 12.10.2009 r., s. 26.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.
 • Rosenberg R.S., The Social Impact of Computers, Elsevier Academic Press, Third Ed., 2004.
 • Seventh Annual BSA-IDC Global Software Piracy Study, may 2010, http://portal. bsa.org/globalpiracy2009/studies/globalpiracystudy2009.pdf (dostęp: 19.07.2010).
 • Sixth Annual BSA-IDC Global Software Piracy Study, may 2009, http://global.bsa.org/globalpiracy2008/studies/globalpiracy2008.pdf (dostęp: 13.07.2009).
 • Sosnowska J., Jak Polska walczy ze spamem?, „Gazeta Wyborcza” z 14.10.2009 r., Dodatek Teleinformatyka, s. 5.
 • Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2008 [w:] „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS – Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010 (publikacja dostępna także na stronie internetowej GUS http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce_2004_2008.pdf (dostęp: 7. 07. 2010).
 • Szewczyk A., Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa 2005.
 • Usowicz E., Bezkarne spamy w sieci, „Gazeta Prawna” z dn. 10.10.2005 r. nr 197 (1562).
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 • Wprowadzenie do etyki informatycznej, red. A. Kocikowski, K. Górniak-Kocikowska, T. W. Bynum, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej. Poznań 2001.
 • Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce_2004_2008.pdf (dostęp: 7. 07. 2010).
 • Szewczyk A., Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa 2005.
 • Usowicz E., Bezkarne spamy w sieci, „Gazeta Prawna” z dn. 10.10.2005 r. nr 197 (1562).
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 • Wprowadzenie do etyki informatycznej, red. A. Kocikowski, K. Górniak-Kocikowska, T. W. Bynum, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej. Poznań 2001.
 • Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce_2004_2008.pdf (dostęp: 7. 07. 2010).
 • Szewczyk A., Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa 2005.
 • Usowicz E., Bezkarne spamy w sieci, „Gazeta Prawna” z dn. 10.10.2005 r. nr 197 (1562).
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 • Wprowadzenie do etyki informatycznej, red. A. Kocikowski, K. Górniak-Kocikowska, T. W. Bynum, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej. Poznań 2001.
 • Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5806c325-addb-408f-962d-efd6565a831b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.