PL EN


2013 | 3 | 1 | 145-156
Article title

Information management in Polish industry. Diagnosis of the transformation results

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors present the diagnosis of the results of the social and economic transformation in Polish industrial enterprises in the view of paradigms connected with information management and ICT. The diagnosis is based on the results of the research conducted in Pomorskie Voivodeship in relation to the national research of the Central Statistical Office (CSO) on the innovativeness in the industry. The results show that the paradigms leading at the turn of the twenty-first century, i.e. information society, knowledge management, innovativeness etc. are of the secondary importance in the observed struggle to survive in the unfavourable conditions. The study constitutes the base to justify the need to undertake activities taking the cultural and historical reasons into consideration.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
145-156
Physical description
Contributors
author
 • Ph.D., Department of Econometrics, Statistics and Information Technologies, The Faculty of Management, Powiślański College in Kwidzyń, Poland, jolasala@interia.pl
 • Ph.D., Department of Multimedia and Computer Graphics, The Faculty of Mathematics and Computer Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, tanska@uwm.edu.pl
References
 • 1. Bańka J. (1980), Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego, Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice.
 • 2. Covey R. S. (2010), The 7 Habits of Highly Effective People, FranklinCovey Company.
 • 3. Innovative activity of enterprises in 2008 – 2010. (2011), CSO SO in Szczecin, Warszawa.
 • 4. Janićijević N. (2011), Methodological approaches in the research of organizational culture, SCIENTIFIC PAPERS, ECONOMIC ANNUALS, Volume LVI, No. 189.
 • 5. Kania S. (2007), Model kultury organizacyjnej jako instrument wspomagający rozwój zdolności adaptacyjnych w organizacji, Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały WZ UG Nr 1/2007.
 • 6. www.onlinektp.en, accessed 23.02.2013.
 • 7. Report from the diagnostic survey of employees on technical and engineering posts in design and production companies in Pomorskie Voivodeship. Diagnosis of the needs and potential in the range of ICT tools. (2012), Analysis within the Project “The way to professional excellence” NSZZ Solidarność of Gdańsk Shipyard, Gdańsk.
 • 8. Sala J., Tańska H. (2007), The significance of information and business process modelling in quality management, in.: Information Management, Kubiak B. F., Korowiecki A. (ed), Gdansk University Press, Gdansk.
 • 9. Sala J., Tańska H. (2008), Quo Vadis, Prometheus of Modern Times, Proceedings of the IEEE Conference on Human System Interaction HIS’08, Kraków (Poland).
 • 10. Sala J., Tańska H. (2009), Perspektywy rynku pracy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroku wstecz, Sienkiewicz P., Nowak J.S., (red.)], PTI – Oddział Górnośląski, Katowice.
 • 11. Sala J., Tańska H. (2009), Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie sieciowym, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia, Dębicka O., Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T., Winiarski J., (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 12. Sala J., Tańska H. (2010), An illusion of development and technological decline in Poland, [in:] eCOMMERCE, ePAYMENTS AND NEW ENTERPRENEURSHIP, Kubiak B. F., Korowiecki A. (ed), Journal of Internet, Banking and Commerce, ARRAY DEVELOPMENT, Ottawa.
 • 13. Sala J., Tańska H. (2010), Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym, w: Współczesne aspekty informacji, Goliński J., Krauze K., Kobyliński A., Grzywińska-Rąpca M. (red.), tom II, SGH, Warszawa.
 • 14. Sala J., Tańska H. (2010), Identyfikacja czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego a wykluczenia, w: Współczesne aspekty informacji, Goliński J., Krauze K., Kobyliński A., Grzywińska-Rąpca M., tom III, SGH, Warszawa.
 • 15. Sala J., Tańska H. (2011), The modelling of information processes – cybernetic approach, in.: Information Management, Kubiak B. F., Korowiecki A. (ed), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 16. Sala J., Tańska H. (2011), Procesy integracji w gospodarce sieciowej, w:. E-Gospodarka w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju, Babis H. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 597 , Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 57, część I, Szczecin.
 • 17. Stiglitz J.E. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa.
 • 18. Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, http://glennschool.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20Theory/Readings/Smircich1983.pdf
 • 19. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWN, Warszawa.
 • 20. Statistical Yearbook PR, (2012), CSO, Warsaw.
 • 21. Wawrzyniak B. (2004), Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy, [in:] Dobre państwo, Kieżun W., Kubin J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kożmińskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58078467-3159-4c1b-9550-a57aaac501d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.