PL EN


2014 | 4 | 247-261
Article title

Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości

Content
Title variants
EN
Behavioral aspects of the real estate valuation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces określania wartości jest procesem złożonym, zawsze obarczonym subiektywizmem. Na poziom tego subiektywizmu istotny wpływ wywierają zachowania rzeczoznawców majątkowych. Podlegają oni pewnym heurystykom, które nie pozostają bez wpływu na wynik szacunku. Celem opracowania jest ujawnienie behawioralnych uwarunkowań procesu wyceny. W tym celu zastosowane zostały dwie metody badawcze: metoda analizy literatury, dokumentującej behawioryzm na obszarze wyceny, oraz własne badania wykorzystujące metodę ankietową. Opracowanie ma walory naukowe, a także aplikacyjne. Na pierwszym obszarze pokazany został wpływ na poziom wartości czynników, wychodzących poza czynniki przyczynowo-skutkowe, na drugim obszarze podjęta została próba sformułowania postulatów pod adresem praktyki wyceny.
Year
Volume
4
Pages
247-261
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, realest@uni.lodz.pl
References
 • Amidu A.R., Aluko B.T. (2007), Client Influence on Valuation: Perceptual Analysis of the Driving Factors, „International Journal of Strategic Property Management”, No. 11.
 • Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, nr 2, Olsztyn.
 • Czechowska K. (2012), Migracja kapitału w skali globalnej a rynek nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, nr 2, Olsztyn.
 • Czechowska K. (2013), Level of Foreign Direct Investments and Transparency of Polish and Global Real Estate Market, „ Real Estate Management and Valuation”, Vol. 21, No.
 • Diaz J. III, Hansz J. A. (2004), Behavioral Research into the Real Estate Valuation Process: Progress Toward a Descriptive Model 2002, w: Real Estate Valuation Theory, Wang Ko, Wolverton M. L. (red.), Research Issues in Real Estate, Vol. 8, Appraisal Institute&American Real Estate Society (ARES).
 • Havard T. (2001), Behavioural Variations In Methodologies in Commercial Investment Valuation .
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kishore R. (2004), Theory of Behavioral Finance and its Application to Property Market: A Change in Paradigm, University of Western Sydney.
 • Kucharska-Stasiak E. (2013), Uncertainty of property valuation as a subject of academic research, „Real Estate Management and Valuation”, Vol. 21, No.
 • Kucharska-Stasiak E. (2008), Uncertainty of Valuation In Expropriation Processes – the case of Poland, „Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Special Series”, Vol.
 • Property Valuation (2002), The Carsberg Report, RICS.
 • Psychologia umysłu (2003), Piskorz Z., Zaleśkiewicz T. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011), Niepewność rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 19, nr 1, Olsztyn.
 • Szewczyk W. (1985), Słownik psychologiczny, WP, Warszawa.
 • Tomski P. (2012), Identyfikacja relacji w układzie pośrednik–klient na rynku Nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, nr 81.
 • Wolverton M. L. (2000), Self-Perception of the Role of the Appraiser: Objective Opinions Or Price Validations?, „The Appraisal Journal”, Vol. 68, No.
 • Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Załęczna M., Antczak A. (2012), The Relations Between a Developer and his ClientsRemarks About the Polish Institutional Framework, „Świat Nieruchomości”, nr
 • Żelazowski A. K. (2008), Zjawisko baniek cenowych na rynkach nieruchomośc i, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 16, nr 4, Olsztyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-580b3f46-2a6f-4888-ada8-5c8d4ca3327e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.