PL EN


2015 | 53 | 2(106) | 106-114
Article title

Digital Libraries and Copyright in Poland

Title variants
PL
Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie w Polsce
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
PURPOSE/THESIS: The article presents results of preliminary research on copyright issues in Polish digital libraries. The aim of the research was to identify main copyright ąuestions and issues faced by digital librarians in Poland. APPROACH/METHODS: The research is based on interviews with Polish digital librarians and the analysis of documents concerning copyright and digital libraries in Poland. RESULTS AND CONCLUSIONS: The restrictive approach to copyright limits the field of activity of digital libraries. ORIGINALITY/VALUE: The article shows that Polish librarians are challenged by locally specific problems resulting from Polish approach to exceptions from and limitations to copyright and unclear rights, particularly as regards the symbolic production of the Peoples Republic of Poland.
PL
CEL/TEZA: W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań na temat praw autorskich w polskich bibliotekach cyfrowych. Celem badania było ustalenie najważniejszych kwestii dotyczących praw autorskich oraz problemów, z jakimi borykają się bibliotekarze cyfrowi w Polsce. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Badanie jest oparte o wywiady z polskimi bibliotekarzami cyfrowymi oraz analizę dokumentów dotyczących prawa autorskiego oraz bibliotek cyfrowych w Polsce. WYNIKI I WNIOSKI: Restrykcyjne podejście do praw autorskich ogranicza pole działania bibliotek cyfrowych. ORYGINALNOŚC/WARTOŚĆ: Artykuł pokazuje, że bibliotekarze polscy stają przed wyzwaniami wynikającymi z lokalnej specyfiki problemów powodowanych polskim podejściem do wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego oraz niejasnych przepisów, szczególnie względem symbolicznej produkcji Polskiej Republiki Ludowej.
Year
Volume
53
Issue
Pages
106-114
Physical description
Dates
received
2015-11-06
revised
2015-12-24
accepted
2015-12-27
Contributors
 • Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw, Nowy Świat 69, 00 -927 Warsaw, Poland, t.swieckowska@uw.edu.pl
References
 • Barański, T. (2010). Typy i formy wydawnicze wyróżnione w polskim prawie autorskim. In: Szczepańska, B., Bednarek-Michalska, B., Stanisławska-Kloc, S. (eds.): Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych, Warszawa, 18 czerwca 2010. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Barta, J.; Markiewicz, R. (2010). Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Directive EC (2001). Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society. Official Journal of the European Communities. Legislation, 44, L. 167, 10–19.
 • Directive EU (2012). Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. Official Journal of the European Communities. Legislation. 55, L. 299, 5-13.
 • DMCA (1998). Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct. 28, 1998), codified at 17 U.S.C. 512, 1201-05, 1301-22; 28 U.S.C. 4001.
 • Halbert, D. J. (2014). The State of Copyright: The Complex Relationships of Cultural Creation in a Globalized World. Abingdon: Routledge.
 • MBC (nd). Zasady korzystania ze zbiorów [online]. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa [05.11.2015], http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/text?id=Zasady_korzystania
 • PwC (2014). Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce [online]. PwC Polska Sp. z o.o [05.11.2015], http://www.pwc.pl/pl/publikacje/piractwo/analiza_wplywu_zjawiska_piractwa_tresci_wideo_na_gospodarke_w_polsce_raport_pwc.pdf
 • RCL (2014). Stanowisko organizacji bibliotekarskich [online]. Rządowe Centrum Legislacji [5.11.2015], legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/245196/245199/245202/dokument137161.pdf
 • Sokołowska, D. ed. (2013). Dzieła osierocone: korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012. Poznań: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.
 • Stanisławska-Kloc, S. (2005) Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa – opinia prawna sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE [online]. Biuletyn EBIB, 70 [20.03.2015], http://www.ebib.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php
 • Szczepańska, B. ( 2007). Prawo autorskie – ochrona dzieł elektronicznych. In: J. Woźniak-Kasperek & J. Franke (eds.) Biblioteki Cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie. Warszawa: SBP, 51-66.
 • Szczepańska, B. (2008). Dzieła osierocone Palące problemy, propozycje rozwiązań [online]. Biuletyn EBIB, 94 [20.03.2015], http://www.ebib.pl/2008/94/a.php?szczepanska
 • Szczepańska, B. (2013). Debata o prawie autorskim — w jakim miejscu jesteśmy na początku 2013 roku [online]. Biuletyn EBIB, 138 [05.11.2015], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/73/98
 • Szczepańska, B.; Bednarek-Michalska, B.; Stanisławska-Kloc, S. eds. (2010). Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych, Warszawa, 18 czerwca 2010. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • TRIPS (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, The Legal Texts: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 320 (1999), 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197.
 • Ustawa (1994). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw, 24, poz. 83.
 • Ustawa (1994, 2015). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw, 24, poz. 83, consolidated text of September 11, 2015, Dziennik Ustaw, item 1639.
 • Ustawa (2015). Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Dziennik Ustaw, poz. 1639.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58191515-6b74-4d34-a62d-d15770604e95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.