PL EN


2017 | 471 | 327-335
Article title

Problemy oceny sytuacji finansowej jednostek mikro

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednostki gospodarcze uznane za mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w znacznie uproszczonej postaci. Uproszczenia dotyczą bilansu oraz rachunku zysków i strat. Ponadto jednostki mikro są zwolnione z pewnych obowiązków sprawozdawczych. Ponieważ sprawozdanie finansowe jest podstawą oceny sytuacji finansowej jednostek mikro, uproszczenia powodują ograniczenia co do zakresu przedmiotowego analizy finansowej. Mniejszy zasób informacji prezentowanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat ogranicza istotnie możliwości co do konstrukcji pewnych wskaźników finansowych. Dlatego ocena sytuacji finansowej jednostek mikro na podstawie sprawozdania finansowego ma ogólny charakter. Bardziej szczegółowe badania analityczne wymagają dostosowania ewidencji księgowej do wymogów oceny sytuacji finansowej jednostek mikro. Ważne jest bowiem, aby przeprowadzana analiza była źródłem informacji przydatnych interesariuszom jednostek mikro.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58201700-36c1-4d42-a065-2365eb3359ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.