PL EN


2017 | 165 | 297-303
Article title

Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време (со фокус на ТРЕБА) (македонски~полски)

Title variants
EN
Дa-constructions as argument on the predicates of the second rank in the past tense (with focus on треба)
PL
Дa-konstrukcje jako argumenty predykatów drugiego rzędu w czasie przeszłym (ze szczególnym uwzględnieniem треба)
Languages of publication
MK
Abstracts
EN
The aim of the analysis in this paper is to show the semantics and distribution of the Macedonian да-constructions as arguments of the predicates of the second rank with past reference. In the focus of the analysis are the main predicates represented with past tense forms of the modal verb треба and the corresponding Polish equivalents.
PL
Celem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule jest przedstawienie semantyki i dystrybucji macedońskich да-konstrukcji jako argumentów predykatów drugiego rzędu w czasie przeszłym. W centrum analizy znajdują się przykłady zawierające czasownik modalny треба również wczasie przeszłym (reprezentant predykatu głównego) oraz odpowiednie ekwiwalenty polskie.
Year
Volume
165
Pages
297-303
Physical description
Contributors
  • Istražuvački centar za arealna lingvistika „Božidar Vidoeski”, MANU Skopje, Republika Macedonii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-582694b3-51fe-48eb-9fbc-a4edc8c5e3cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.