PL EN


2014 | 10 | 133-157
Article title

Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. Zachodniopomorskie

Content
Title variants
Metallurgy study on swords from the Roman period burial ground in Czelin, West Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Abstract: Results of the metallurgy study on three, two-edged swords from a cremation burial ground in Czelin, representing the Pompeii, Lachmirowice-Apa and Vimose-Illerup types indicate a variability in the material used as well as in technique of their production, and thus in the quality of the specimens. Two of them were made of a single piece of metal with low (specimen of the Lachmirowice-Apa type) or medium quality (specimen of the Pompeii type). A much higher level of craftsmanship is represented by the third sword of the Vimose-Illerup type, precisely forged from several pieces of diverse, high-quality material, representing the so-called pattern welding technique.
Year
Volume
10
Pages
133-157
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, stepinsk@agh.edu.pl
References
 • Beljak J., Kolnik T. 2006. Germánske hroby z Čaky a Gbeliec. Prispovok k osidleniu juhozápadného Slovenska v dobe rimskiej, „Slovenská Archeológia” 54/1, 57–94.
 • Biborski M. 1978. Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, „Materiały Archeologiczne” 18, 53–165.
 • Biborski M. 1994. Römische Schwerter mit Verzierung in Form von Figürlichen Darstellungen und symbolischen Zeichen, [w:] Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Marburger Kolloquium 1994, red. C. von Carnap-Bornheim, Lublin–Marburg, 109–135.
 • Biborski M. 1996. Römische Schwerter im Gebiet des europäischen Barbaricum, [w:] Military Equipment in Context. Proceedings of the Ninth International Roman Military Equipment Conference, red. C. van Driel-Murray, Oxford, “Journal of Roman Military Equipment Studies” 5, 169-197.
 • Biborski M. 2004. Schwert. Römische Kaiserzet, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. 27, Berlin-New–York, 549–562.
 • Biborski M. 2012. Nowe odkrycia rzymskich mieczy zdobionych inkrustowanymi przedstawieniami figuralnym i znakami symbolicznymi, [w:] Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa. Joanni Chochorowski Dedicatae, red. W. Bajer, Kraków, 359–370.
 • Biborski M., Ilkjær J. 2006a. Illerup Ådal. Die Schwerter, t. 11, Textband, Jutland Arch Society, t. 5, Århus.
 • Biborski M., Ilkjær J. 2006b. Illerup Ådal. Die Schwerter, t. 12, Katalog, Tafeln und Fundlisten, Jutland Arch Society, t. 5, Århus.
 • Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 1982. Miecze obosieczne z cmentarzysk kultury przeworskiej w Chmielowie Piaskowym, woj. Kielce i Gaci, woj. Przemyśl w świetle analizy archeologicznej i badań metaloznawczych, „Sprawozdania Archeologiczne” 33, 99–133.
 • Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 1986. Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen von römischen Schwertern aus dem Vindonissa-Museum Brugg und dem Römermuseum Augst, „Gesellschaft pro Vindonissa“, Jahresbericht 1985, 45–80.
 • Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 2007. Metallographische Untersuchungen der zwei- und einschneidigen Schwerter vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Oblin, [w:] K. Czarnecka, Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica, t. 13, Warszawa, 131–146.
 • Czarnecka K. 2007. Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica, t. 13, Warszawa.
 • Dąbrowska T. 1997. Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica, t. 3, Kraków.
 • Dąbrowski K., Kolendo J. 1967. Z badań nad mieczami rzymskimi w Europie środkowej i północnej, „Archeologia Polski” 12/2, 383–426.
 • Dąbrowski K., Kolendo J. 1972. Les épées romaines découvertes en Europe centrale et septentrionale, „Archaeologia Polona” 13, 59–109.
 • Horbacz T.J., Olędzki M. 1985. Inkrustowany miecz rzymski z cmentarzyska kultury przeworskiej w Piaskach koło Bełchatowa na tle podobnych znalezisk z terenu Europy, „Archeologia Polski” 30/1, 71–111.
 • Horbacz T.J., Olędzki M. 1992. Inkrustowane miecze rzymskie z Barbaricum i obszarów przylimesowych Imperium Romanum. Wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica” 17, 91–126.
 • Kaczanowski P. 1992. Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum, Kraków.
 • Kędzierski Z., Stępiński J. 1989. Classification of the Manufacturing Technology of Double-edged Swords of the 1st to 4th Centuries AD from Europe, [w:] Archaeometallurgy of Iron, red. R. Pleiner, Praga, 387–391.
 • Kolnik T. 1980. Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei, Bratysława.
 • Madyda-Legutko R. 1986. Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völker-wanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, „BAR International Series“ 360.
 • Peškař I. 1978. Starši doba řimska na Moravé, „Zprávy České archeologické společnosti” 20, 55–83.
 • Piaskowski J. 1965. Niektóre dziwerowane miecze na ziemiach Polski, „Z otchłani wieków” 31/1, 36–39.
 • Rosenquist A.M. 1970. Sverd med klinger ornert med figurer i kopperlegering fra eldre jernalder i Universitetets Oldsaksamling, „Årbok” 1967–1968, 143–200.
 • Szarek-Waszkowska E. 1971. Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Opoka, pow. Puławy, „Studia i Materiały Lubelskie” 5, 79–186.
 • Tejral J. 1971. Příspěvek k datování moravských hrobových nálezů ze sklonku strší a z počátku mladší doby římské, „Slovenská Archeológia” 19/1, 27–88.
 • Ulbert G. 1969. Gladii aus Pompeji. Vorarbeiten zu einem Corpus römischer Gladii, „Germania“ 47, 97–128.
 • Zielonka B. 1953. Cmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego w Lachmirowicach w pow. inowrocławskim, „Przegląd Archeologiczny” 9, 353–386.
Notes
Dział: Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58281039-dd34-4dce-91bf-997713a537e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.