PL EN


2015 | 2(16) | 155-166
Article title

Sprawność w języku polskim dwujęzycznej młodzieży pochodzenia polskiego mieszkającej w Anglii

Content
Title variants
EN
The efficiency in Polish of bilingual young people of Polish origin living in England
Languages of publication
Abstracts
EN
The author presents the results of a small survey into the Polish language skills of students of Polish origin residing in England. She starts by determining their level of language skills, then she compares the overall competences of young people born in England to those who came to the country a few years ago (competences are in terms of listening, reading comprehension and writing). The author analyzes in detail the results of the test and the effectiveness of the language teaching systems. The results allow her to draw a number of conclusions: the importance of bilingualism for children, that there is a rapid reduction in Polish language skills among adolescents who have come from Poland as well as the observation that for many children born overseas it is now too late to become fluent in their mother tongue.
Contributors
References
 • Beardsmore H.B., 1982, Bilingualism. Basic Principles, Clevedon.
 • Bloomfield L., 1935, Language, London.
 • Byram M., Zarate G., 1997, Definitions, objectives and assessment of sociocultural competence, w: Byram M., Neuner G., Zarate G., eds., Sociocultural competence in language learning and teaching, Strasbourg.
 • Cieszyńska J., 2003, O dwujęzyczności polskich dzieci w Austrii, „Język Polski”, z. 2.
 • Cummins J., Swain M., 1986, Bilingualism in education, New York.
 • Dakowska M., 2008, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
 • Dulay H., Burt M., Krashen S., 1982, Language two, New York.
 • Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Iluk J., 2000, Nauczanie bilingwalne: modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice.
 • Lipińska E., 2002, Dwujęzyczność dzieci na emigracji – jak ją osiągnąć?, „Przegląd Polonijny”, z. 4.
 • Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.
 • Mackey W.F., 1957, The description of bilingualism, „Journal of the Canadian Linguistic Association”, No 3.
 • Markowski A., red., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.
 • Skutnabb-Kangas T., 1981, Bilingualism or not. The Education of Minorities, Clevedon.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2002, Sprawność językowa we współczesnej edukacji polonistycznej, w: Synowiec H., red., W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej, Katowice.
 • Żydek- Bednarczuk U., 2012, Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-582a443f-343a-497a-9681-a1207df9085c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.