PL EN


2018 | 516 | 99-108
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach globalizacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Globalizacja to proces wpływający na funkcjonowanie firm oraz kształtowanie się warunków gry rynkowej. Poza poszerzającymi się możliwościami rozwoju, globalizacja może być także przyczyną wielu zagrożeń. Zmieniające się warunki wymagają uwrażliwienia biznesu, w szczególności na kwestie społeczne i środowiskowe. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) podnosi wagę tych aspektów i jest formą odpowiedzi na pojawiające się problemy. Firmy działające na skalę międzynarodową wpływają na różne grupy interesariuszy, tym samym powinny brać pod uwagę ich potrzeby. Koncepcja CSR zaznacza rolę biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych. Celem artykułu było ukazanie roli CSR w czasach postępującego procesu globalizacji W pracy podkreśla się negatywne oraz pozytywne aspekty globalizacji i rozpoznaje się znaczenie koncepcji CSR w łagodzeniu niekorzystnych skutków. Autorka osiąga cel pracy poprzez wnikliwą analizę literatury przedmiotu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58358c05-0d64-4230-bc58-addebc16a3d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.