PL EN


2018 | 4(28) | 9
Article title

Zasoby wód podziemnych w Polsce jako istotny element bezpieczeństwa ekonomicznego kraju – w zarysie

Authors
Content
Title variants
EN
Groundwater resources in Poland as an essential element of the country’s economic security - an outline
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Groundwater is a vital element in the shaping of every country’s economic security; it is strategically important. It constitutes a reserve in the event of a crisis regarding a shortage of surface water or its contamination. Its quantity and quality is continuously monitored. Moreover, it is subject to rationing and legal discipline. In Poland, groundwater accumulates at a depth of approximately 800-1000 metres. There are about 180 large subterranean water basins in Poland. Groundwater is used for selected branches of hydrotherapy and in geothermal energy industries. In Poland, the use of groundwater amounts to approximately 15% of total water use. Its quality is very good or good. Its use is efficient and economical. It must not be exploited on a larger scale and must be preserved for future generations.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
References
 • 1. Dolido Jan R. (red.), Ekologia i ochrona środowiska, PR, Radom, 1997.
 • 2. Fierlia Irena (red.), Geografia ekonomiczna UE, PWE, Warszawa, 2007.
 • 3. Fierlia Irena (red.),Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa, 2003.
 • 4. Górski Paweł, Płaczek Janusz, Skarżyński Mirosław, Sułek Mirosław, Wojna a gospodarka. Problemy – myśl – procesy przemian, AON, Warszawa, 2008.
 • 5. Kalinowska Anna, Lenart Witold, Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, UW, Warszawa, 2007.
 • 6. Kochanek Ewelina, Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, USz, Szczecin, 2014.
 • 7. Księżopolski Krzysztof M., Pronińska Kamila (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa, 2012.
 • 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, GUS, Warszawa, 2013. 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa, 2015.
 • 10. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, GUS, Warszawa, 2017.
 • 11. Mycielska-Dowgiałło Elżbieta, Kortaj-Kokoszczyńska Maria, Smolska Ewa, Rutkowski Jerzy, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, UW, Warszawa, 2001.
 • 12. Płaczek Janusz (red.),Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa, 2014.
 • 13. Płaczek Janusz (red.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Difin, Warszawa, 2015.
 • 14. Preambuła Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 • 15. Raczkowski Konrad (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2014.
 • 16. Richling Andrzej, Ostaszewska Katarzyna (red.), Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 2005.
 • 17. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa, 2012.
 • 18. Rogacki Henryk, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN, Warszawa, 2007.
 • 19. Świat w liczbach, WSziP, Warszawa, 1995. Źródła internetowe
 • 20. www.mapazasobowwodpidziemnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5837e4df-024d-4187-8aaa-e5792ddaba20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.