Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 79-94

Article title

Od polityki przemocy do afirmacji mniejszości? Studium przypadku na przykładzie ludu Saami w Norwegii

Authors

Content

Title variants

EN
From the politics of violence to the affirmation of minority? Case study of Saami in Norway

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest analizie polityki edukacyjnej wobec mniejszości Saami, zamieszkującej od tysięcy lat północną część Skandynawii. Główny nacisk położony jest na relacje pomiędzy tożsamością, kulturą i edukacją. Podjęto również próbę nakreślenia historycznych i współczesnych podejść do problemu mniejszości w edukacji - w kontekście politycznym. Autor dostrzega, iż nie ma prostych odpowiedzi i rozwiązań wobec problemu tradycyjnych mniejszości we współczesnej rzeczywistości — w szczególności w aspekcie wyboru pomiędzy tradycyjnymi wartościami i tożsamością a sposobami funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

79-94

Physical description

Contributors

author

References

 • Baer L. A. (1982). The Sami. An Indigenous People in Their Own Land. W: B. Jahreskog (red.), The Sami National Minority in Sweden. Uppsala.
 • Banks A. J., Lynch J. (red.) (1986). Multicultural Education in Western Societies. New York.
 • Beach H. (1988). The Saami of Lapland. The Minority Rights Group. Report No 55. London.
 • Bernard R. (1997). Education and Violence: A Case from Norwegian Sami History. W: A. Tjedvoll, I. da Silva Holmesland (red.), Globalisation and Education. Essays on Quality of Equality, ”Studies in Comparative and International Education”.
 • Darnell F., Hoem A. (1996). Taken to Extremes. Education in the Far North. Oslo.
 • Eriksson G. (1982). Darwinism and Sami Legislation. W: B. Jahreskog (red.), The Sami National Minority in Sweden. Uppsala.
 • Hansen J. B. (1999). Sami w perspektywie rozwojowej. W: K. Kossak-Główczewski (red.), Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych. Gdańsk.
 • Helander E. (1991). A Saami Strategy for Language Preservation. W: R. Kvist (red.), Readings in Saami History, Culture and Language II. Umeå.
 • Hogmo A. (1983). The Situation in Primary Education in the Saami Area: Two Cases. Scandinavian Journal of Educational Research, t. 27, nr 1.
 • Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa.
 • Lake M. (2001). Citizenship as Non-Discrimination: Acceptance or Assimilation? Political Logic and Emotional Investment in Campaigns for Aboriginal Rights in Australia, 1940 to 1970. Gender and History, t. 13, nr 3.
 • Lehtola V. P. (2002). The Sami People — Traditions in Transition. Jyväskylä.
 • Lund S. (2000). Adult Education and Indigenous Peoples in Norway. Guovdageaidnu.
 • Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń—Poznań.
 • Niia L. P. (1991). Saami Culture — the Will of the Saami. W: R. Kvist (red.), Readings in Saami History, Culture and Language II. Umeå.
 • Olsen B. (1987). Stability and Change in Saami Band Structure in the Varanger Area of Arctic Norway, AD 1300-1700. Norwegian Archeological Review, t. 20, nr 2.
 • Posern-Zieliński A. (red.) (2000). Klasyfikacja grup etnicznych. W: Wielka encyklopedia geografii świata, t. XVIII. Poznań.
 • Rasmussen D. (2000). Qallunology: A Pedagogy for the Oppressor. Philosophy of Education Yearbook.
 • Runblom H. (2001). The Saami of the North. W: W. Maciejewski (red.), The Baltic Sea Region. Culture-Societies-Politics. Poznań.
 • Rust V. D. (1989). The Democratic Tradition and the Evolution of Schooling in Norway. New York.
 • Selbyg A. (1986). Norway Today. An Introduction to Modern Norwegian Society. Oslo.
 • Smehaugen A. (2001). Inclusion and Exclusion in Culture, Learning and Education. A European Perspective. The Cases of Spain and Norway. Edsbruck.
 • Solstad K. J. (1996). Equity at Risk. Planned Educational Change in Norway: Pitfalls and Progress. Oslo.
 • Stordahl V. (1987). Samithing and Sami Comittees — a Useful Political and Administrative Solution for the Sami in Norway? W: Self Determination and Indigenous Peoples. Sami Rights and Northern Perspectives. IWGIA: Copenhagen.
 • Svensson T. G. (1992). Education and the Struggle for Adequate Cultural Competence in the Modern World: the Sami Case. W: D. Ray, D. H. Poonwassie (red.), Education and Cultural Differences. New Perspectives. New York.
 • Todal J. (2003). The Sami School System in Norway and International Cooperation. Comparative Education, t. 39, nr 2.
 • Tompkins J. (1998). Teaching in a Cold and Windy Place. Change in an Inuit School. Toronto.
 • Vakhtin N. (1992). Native Peoples of the Russian Far North. London.
 • Vorren O., Manker E. (1980). Lapończycy. Warszawa.
 • Wang C., Zhou Q. (2003). Minority Education in China: from State’s Preferential Policies to Dislocated Tibetan Schools. Educational Studies, t. 29, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-58385c8f-00a4-47bc-af47-cefb71a819ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.