PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 105-123
Article title

Rachunkowość a nadzór korporacyjny jako obszary badań naukowych w Polsce i na świecie

Authors
Content
Title variants
EN
Accounting and corporate governance as areas of research in Poland and worldwide
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article contains theoretical and empirical aspects. Its purpose is to determine whether during the analyzed years the penetration of research problems between accounting and corporate governance took place. The research method used in article was to analyze the content of national and international publications in the field of accounting and corporate governance. The content presented in the paper was also developed based on literature studies.
Year
Volume
Pages
105-123
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, jgad@uni. lodz.pl
References
 • Ball R., Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 2001.
 • Brown P., Beekes W., Verhoeven P., Corporate governance, accounting and finance: A review, Accounting and Finance 2011/51.
 • Bushman R.M., Smith A.J., Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, Economic Policy Review 2003/9/1.
 • Cadbury A., Corporate Governance and Chairmanship, Oxford 2002.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting, IASB 2010.
 • Dobroszek J., Michalak J., Nurty badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2013/71 (127).
 • Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 • Ijiri Y., Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota 1975.
 • Jaruga A., Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Jaruga A. i in., Rachunkowość finansowa, wyd. III, Tow. Gosp. RAFIB, Łódź 1995.
 • Jerzemowska M., Istota i uwarunkowania rozwoju nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 • Nilsson K.S., Powerful Accounts: Identities, Principal and Agents, [w:] Kelemen M., Kostera M. (eds), Critical Management Research in Eastern Europe: Managing the Transition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
 • Surdykowska S.T., Kryzysy finansowe XX wieku i ich wpływ na systemowe regulacje jakości informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych, [w:] Kutera M., Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
 • Walińska E., Roczny raport spółek w Wielkiej Brytanii w świetle potrzeb inwestora, [praca doktorska napisana w Kat. Rachunkowości na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ pod kier. naukowym A. Jarugowej], Łódź 1994.
 • Walińska E., Gad J., Wiarygodność informacji sprawozdawczych jako fundament nadzoru korporacyjnego, Studia i Prace Uniw. Ekon. w Krakowie 2010/14.
 • Strony internetowe:
 • Fulbier R.U., Sellhorn T., Approaches to accounting research – Evidence from EAA Annual Congresses, SSRN 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985119; stan na dzień 15.01.2014 r.
 • http://www.skwp.pl/Zeszyty,Teoretyczne,Rachunkowosci,8164.html, stan na dzień 10.01.2014 r.
 • http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291911-3846, stan na dzień 10.01.2014 r.
 • http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-8683, stan na dzień 10.01.2014 r.
 • http://www.journals.elsevier.com/the-british-accounting-review/, stan na dzień 10.01.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58392547-4e6b-450f-b9e4-2baaf5f94021
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.