PL EN


2018 | 63(6) Ekonomia XVII | 143-150
Article title

Przestrzeń rozwoju innowacji w samorządzie lokalnym – strategiczne wyzwania

Authors
Content
Title variants
EN
Space for Development of Innovation in the Local Government - Strategic Challenges
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dociekania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół potencjału innowacyjnego, którym dysponują samorządy lokalne. Celem opracowania jest wskazanie i omówienie najnowszych trendów wdrażania innowacji w samorządzie lokalnym. Rozważania koncentrują się na wykazaniu zalet związanych z problematyką innowacyjności w samorządzie lokalnym. W ostatniej części artykułu sformułowano na podstawie literatury przedmiotu, dostępnych raportów i wyników badań empirycznych najważniejsze wyzwania związane z agendą dotyczącą innowacji, które należy uwzględniać przy opracowywaniu strategii i programów innowacyjnych dla samorządów lokalnych.
EN
The considerations presented in this paper concentrate on the innovative potential of local governments. The aim of this study is to show and discuss the latest trends in the implementation of innovations in the local government. The content focuses on showing the advantages associated with the issues of innovation in local government units. In the last part of the article, based on the literature on the subject, available reports and results of empirical research, the most important challenges related to the innovation agenda are formulate that should be considered when developing innovation strategies and programmes for local governments.
Year
Pages
143-150
Physical description
Contributors
author
References
 • Burns T., Stalker G.M. (1994), The Management of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Christensen C.M. (1997), The Innovator’s Dilemma, Harvard Business School Press, Boston.
 • Christensen C.M., Eyring H. (2011), The innovative university: Changing the DNA of higher education from the inside out, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
 • Harris M., Albury D. (2009), The Innovation Imperative: Why Radical Innovation Is Needed To Reinvent Public Services For The Recession And Beyond, NESTA, London.
 • Oleksiuk A. (2017), Pro-Innovation Attitudes of Employees of Selected Local Government Units, as Well as the Barriers and the Stimuli of Innovation Processes in the Light of the Author’s Research Findings, “International Journal of Social Science and Economic Research”, Vol. 02, Iss. 01.
 • Terwiesch Ch., Ulrich K. (2009), Innovation Tournaments Creating and Selecting Exceptional Opportunities, Harvard Business School Press, Boston.
 • Wildavsky B. (2010), The Great Brain Race: How Global Universities Are Reshaping the World, Princeton University Press, Princeton.
 • Wildavsky B., Kelly A.P., Carey K. (red.) (2011), Reinventing Higher Education: The Promise of Innovation, Harvard Education Press, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-583aa70d-e8a8-4ba1-a851-de4a28747c81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.