PL EN


2014 | 7 |
Article title

Publiczne prawa podmiotowe a obowiązki i uprawnienia.

Title variants
EN
Public legal rights and duties and powers
Languages of publication
Abstracts
PL
Publiczne prawa podmiotowe należą do jednych z podstawowych pojęć prawnych. Pojawiają się na rożnych płaszczyznach badawczych, pełnią także różne role w prawie cywilnym, w prawie administracyjnym czy też w prawoznawstwie. Chociaż rozwijały się pod wpływem doktryny prawa cywilnego, obecnie są także istotną konstrukcją prawną w prawie administracyjnym i w prawie konstytucyjnym. Treścią praw podmiotowych jest możliwość żądania określonego zachowania się podmiotu, w takim znaczeniu będzie również żądanie pomiotu uprawnionego do określonego zachowania się przez państwo.
EN
The concept of individual rights as one of fundamental concepts of jurisprudence has been developed from various points of view including different research platforms and contents. Even a casual contact with the concept of legal rights makes one certain that, in fact, there are different roles this fully conceptual category functions in jurispru¬dence, civil and administrative law. Because of this assumption it is necessary to focus attention on the issue of in¬dividual legal rights in the above mentioned divisions of law. Individual legal rights evolved under the doctrine of civil law and are now their fundamental assumption. They are currently the legal structure of both administrative and constitutional law what justi¬fies using the term ‘public’. The rights and freedoms as set out in the Constitution of the Republic of Poland are the fundamental public legal rights due to both their structure and content. One should not identify public individual rights with legal norms because public individual law results from the interpretation of legal norm as far as the individual is concerned. After establishing of such a law it is necessary to cover the area of social life with administrative law regulation. Public individual law involves a certain conduct by the entity administered. The manifestation of this law are not duties but rights of the entity administered.
Year
Issue
7
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2004.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznic¬twie, Warszawa 2004.
 • Gajda J., Gawlik Z., Podstawy prawa cywilnego. Część ogólna, Warszawa 1999.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wrobel A., System prawa administracyjnego, Warszawa 2010, t. I.
 • Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 • Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2004.
 • Lipiński A., Kompendium prawa cywilnego, Kraków 2004.
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2011.
 • Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1998.
 • Zarys prawa, red. S. Korycki, J. Kuciński, Warszawa 2004.
 • Ziemianin B., Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 1999.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-583d55ac-64a7-4fa9-952c-ac5ec707c5e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.