PL EN


2014 | 197 | 79-88
Article title

Rola unijnych projektów szkoleniowych w rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The Role of the EU Training Projects in Development of Employees' Professional Qualifications
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyse and evaluate some aspects of financing the development of employees' professional qualifications within the Human Capital Operational Programme. The object of this study are issues connected with the chosen priority within each the training projects which provide training for employees in enterprises are carried out. A part of this article presents the role of the EU trainings by identifying the effects of the training projects within the Human Capital Operational Programme on example of the Kuyavian-Pomeranian voivodship. The source material for this thesis includes literature on management, programme documents concerning the functioning of structural funds and reports from the Kuyavian-Pomeranian Office of the Marshal concerning the implementation of regional component of Human Capital Operational Programme in the period of 2007-2013.
Year
Volume
197
Pages
79-88
Physical description
Contributors
References
  • Andrzejczak A.: Ekonomizacja szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
  • Dolny E.: Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku. W: Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Red. Z. Wiśniewski. Dom Organizatora, Toruń 2009.
  • Dolny E.: Popytowe bariery zatrudniania osób starszych. W: Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. Red. Z. Wiśniewski. Dom Organizatora, Toruń 2009.
  • Kasprzak R.: Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Helion, Gliwice 2009.
  • Portal Funduszy Europejskich, www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/ Oprogramie.aspx [14.10.2013].
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2012 rok. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
  • Wiśniewski Z.: Postawy i oczekiwania osób niepracujących wobec pracy. W: Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Red. Z. Wiśniewski. Dom Organizatora, Toruń 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-583e59e0-cc6f-4868-b6b6-2f774ad3f77f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.