PL EN


Journal
2017 | 3(51) | 41-52
Article title

Ogród botaniczny na bydgoskim Myślęcinku. Projekt Edwarda Bartmana z 1977 r. w nowym, „siedliskowym” typie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Botanic Garden in Myślęcinek (district of Bydgoszcz). Project of Edward Bartman, dating back to 1977, in a new, “habitat” type
Journal
Year
Issue
Pages
41-52
Physical description
Contributors
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Dudek­Klimiuk J., Nowatorski projekt ogrodu botanicznego w Lublinie z roku 1964 autorstwa Oskara i Zofii Hansenów, „Architectus” 2015, Nr 1(41), 43–53.
 • Niemiec [Niemirski] W., Park Kultury i Wypoczynku w Stalinogrodzie, „Architektura” 1953, Nr 11, 273–276.
 • Niemirski A., Profesor Władysław Niemirski – architekt krajobrazu, [w:] J. Rylke (red.), Krajobrazy. Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Władysława Niemirskiego, SGGW, Warszawa 1994, 8–24.
 • Krzemińska­Freda J., Działalność Ogrodu Botanicznego w Łodzi, „Biuletyn Ogrodów Botanicznych” 2003, Nr 12, 3–10.
 • Zielonko A., Ogród Botaniczny w Łodzi, „Architektura” 1951, Nr 9, 296–298.
 • Łukaszewicz A., Dotychczasowa działalność Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN, „Wiadomości Botaniczne” 1978, Nr 31, 261–271.
 • Molski B., Kierunki rozwoju nowoczesnych ogrodów botanicznych, „Biuletyn Ogrodów Botanicznych” 1976, Nr 1, 105–117.
 • Hellwig Z., O współczesną koncepcję ogrodów botanicznych, „Ogród Park Krajobraz” 1957, Nr 5, 97–99.
 • Karpowiczowa L., Jakie zadania stają przed współczesnym ogrodem botanicznym?, „Wiadomości Botaniczne” 1971, z. 2, 151–156.
 • Łukasiewicz A., Ogrody botaniczne istniejące dotychczas w Polsce i perspektywy ich dalszego rozwoju, „Biuletyn Ogrodów Botanicznych” 1996, Nr 5, 7–11.
 • Bartman E., Centralny Ogród Botaniczny w Izraelu, [fotografia fragmentu projektu z 1965 r., ze zbiorów Edwarda Bartmana].
 • Gollwitzer G., Miller-Blum Environmental Planning, Japhet Press, Tel Aviv 1980.
 • Bartman E., Ogród Botaniczny w LPKiW w Bydgoszczy, Biuro Projektowo­Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Bydgoszcz”. Dokumentacja projektowa ze zbiorów Edwarda Bartmana, 1977.
 • Dąbrowski K., Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, [w:] A. Łukasiewicz, J. Puchalski (red.), Ogrody Botaniczne w Polsce, ARW Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa 2002, 137–142.
 • Bartman E., Botanischer Garten mit Standortbezug in Bydgoszcz, „Garten und Landschaft” 1982, Nr 1, 35–41.
 • Pieniążek S., Wybiegajmy myślą naprzód, „Trybuna Ludu” 1974, Nr 126, 5.
 • Bartman E., Ogród Botaniczny w Bydgoszczy. Projekt części centralnej i wejściowej, [rkps ze zbiorów Edwarda Bartmana], Warszawa 1974.
 • Bartman E., LPKiW w Bydgoszczy. Ogród Botaniczny. Projekt ogrodu różaneczników i azalii, roślin wodnych i nadbrzeżnych oraz runa parkowego w części centralnej, pow. = ca 9 ha, [rkps ze zbiorów Edwarda Bartmana], Warszawa 1982.
 • Bartman E., Ogród Botaniczny w Bydgoszczy. Projekt ogrodów rodzajowych w części północno-wschodniej, [rkps ze zbiorów Edwarda Bartmana], Warszawa [b.d.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5843e851-e1df-4c28-9546-6f2819f4df16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.