PL EN


2011 | 60 | 2-3 | 323-342
Article title

Fotografia miejska a przemiany struktury i kultury miasta

Authors
Content
Title variants
EN
Urban photography and the transformation of structure and culture of the city
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje wieloaspektowe relacje między fotografią a szeroko rozumianą kulturą miasta. Fotografia została wynaleziona w czasie, gdy powstawały nowoczesne metropolie i od samego początku stała się sztuką nierozerwalnie z miastem związaną. Kolejne pokolenia fotografów snują swoje wizualne narracje, które odzwierciedlają rozmaite strategie i wizje artystyczne. Tym sposobem fotografia zarówno współtworzy wielkie miejskie mity i legendy (np. paryskie bulwary lub nowojorskie drapacze chmur), jak i staje się narzędziem demitologizacji, medium uprawiania krytyki społecznej. Inaczej mówiąc, fotografia miejska zawsze odzwierciedla jakąś wizję miasta i nigdy nie jest neutralna. Tekst ukazuje kilka aspektów złożonego zjawiska określanego jako fotografia miejska, począwszy od połowy XIX stulecia aż do początków wieku XXI.
EN
The article presents a multifaceted relations between photography and widely understood culture of the city. Photography was invented at the time when modern metropolises were being built/constructed and, from the very beginning, it became inextricably tied to the city. Consecutive generations of photographers have been creating their own visual narrations which reflect different strategies and artistic visions. This way, photography both co-creates the great urban myths and legends (such as the Parisian boulevards or skyscrapers of New York) and becomes a tool of demythologisation of urban space, and a medium of critical look at reality. In other words, Urban photography always reflects a vision of the city and cannot be neutral. The text presents some aspects of the complex phenomenon known as urban photography, starting from the mid-nineteenth century until the first years of the 21st century.
Year
Volume
60
Issue
2-3
Pages
323-342
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Barthes R. [1999], Imperium znaków, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Barthes R. [2000], Mitologie, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Benjamin W. [1975], Mała historia fotografii, [w:] idem, Twórca jako wytwórca, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Benjamin W. [2005], Pasaże, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Ferenc T. [2011], Architektura przymusu – kilka uwag o pewnym projekcie fotograficznym, „Tematy z Szewskiej”, nr 1(5), s. 189–196, Wrocław.
 • Frizot M. (red.) [1998], A New History of Photography, Köln: Konemann.
 • Hoy H.A. [2006], Wielka Księga Fotografii, Warszawa: Wydawnictwo G+J RBA.
 • Jałowiecki B., Szczepański S.M. [2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Koenig T. [1998], The other half. The investigation of society, [w:] M. Frizot (red.), A New History of Photography, Köln: Konemann.
 • Podolska J. [2006], Fotografowie getta. Z leicą pod płaszczem, [w:] T. Ferenc (red.), Odwaga patrzenia, Łódź: Fundacja Edukacji Wizualnej.
 • Rosenblum N. [2005], Historia Fotografii Światowej, Bielsko-Biała: Fundacja Centrum Fotografii.
 • Tagg J. [1988], The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories, London: Macmillan.
 • Zurborn W. [2003], Tresowanie rzeczywistości, „Foto-Pozytywy”, nr 3, s. 8–11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5844c7e7-3b8f-4631-9c90-c1bae8903276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.