PL EN


2016 | 8 | 2 | 116-124
Article title

Compilation, Combination, Translation, Interpretation. Reader’s Obligations to Dictionary of the Khazars by Milorad Pavić

Authors
Content
Title variants
CS
KOMPILACE, KOMBINACE, PŘEKLAD, INTERPRETACE. ČTENÁŘSKÝ ZÁVAZEK VŮČI CHAZARSKÉMU SLOVNÍKU MILORADA PAVIĆE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on the problems of intercultural communication, translation and textual interpretation highlighted in Milorad Pavić’s celebrated 1984 novel, Dictionary of the Khazars. The novel consists of three lexicons, namely Jewish, Muslim and Christian sources on the fall of the Khazar civilization, which resulted from the nation’s conversion to one of the three faiths. The lexicons’ entries are not only occasionally mutually exclusive but also scattered across the three cultures so that their compilers must bridge geopolitical, cultural, religious and linguistic divides. Yet, the task is vital as the Dictionary’s re-composition has the potential to bring about humankind’s redemption. The novel calls for the reader’s active involvement in the composition process not only during the reading process but also beyond, in extra-textual reality. The life-literature boundary is further blurred by the author’s presumed political engagement in the conflict in former Yugoslavia, whose reflection in the novel has been claimed by certain critics.
CS
Článek se zabývá problémy interkulturní komunikace, překladu a interpretace textu, na které Milorád Pavić klade důraz ve svém slavném románu z roku 1984, Chazarský slovník. Román se skládá ze tří lexikonů obsahujících židovské, muslimské a křesťanské zdroje o pádu chazarské civilizace v důsledku náboženské konverze k jednomu z těchto tří náboženství. Jednotlivé lexikony si nejenom příležitostně odporují, ale jsou také rozptýleny mezi tři výše zmiňované kulturní oblasti, takže jejich kompilátoři musí překonávat geopolitické, kulturní, náboženské a jazykové hranice. Tento úkol je však vysoce důležitý, neboť opětovné sestavení slovníku může přinést lidstvu vykoupení. Román po čtenáři žádá aktivní zapojení do procesu kompozice nejen během četby, ale i v reálné skutečnosti mimo text. Hranici mezi literaturou a skutečností stírá také otázka autorova možného politického zapojení během konfliktu v bývalé Jugoslávii, jehož odraz někteří kritici v románu spatřují.
Contributors
  • Russian Division, Deparment of Foreign Languages, Metropolitan University Prague
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-584a3159-c656-486e-ae3a-4851a0e4820b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.