PL EN


2006 | 2 | 76-90
Article title

Rozwój przedsiębiorczości w ocenie wskaźnika TEA

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The introduction of the rules of free market economy caused changes in the structure of the economy. Unemployment grew on new job market. Private sector appeared in economy. There are favorable conditions for the development of entrepreneurship and self-employment. An important part of people in productive age has the advantage of such a situation. One of the goals of this elaboration is to analyze what matters influence over the development of the enterprise. Total Entrepreneurial Activity (TEA) indicator help us to estimate the development of the enterprise. It measures general activity of economic undertakings. Thanks to it we can evaluate the general enterprise in Poland and compare it to the enterprise in 37 other states in the world. The enterprise is a social phenomenon. Behind every decision about starting the firm . to create new product or service, or to use new technology . always stands a man. Social structure of people who form the firms in Poland and over the world is worth to analyze. Such a research was conducted in 37 countries from GEM project. According to GEM results the enterprise in Poland is based on the lack of other ways to work. It is the key to economic development, to limitation of the unemployment, to modernization of society and to height of the welfare.
Keywords
Contributors
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości, Polska
References
 • Arenius Z.P., Minniti M., Global Entrepreneurship Monitor: 2004 Executive Report, Babson College and London Business School, London 2005.
 • Balcerzak-Paradowska B., Kobiety i mężczyźni na rynku pracy . rzeczywistość lat 1990.1999, IPiPP, Warszawa 2001.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2001.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Korkozowicz B., Małe i średnie przedsiębiorstwa na .wiecie [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998.1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2002.
 • Minniti M., Characteristics of the Entrepreneur, Babson College, London 2005.
 • Mróz B., Uwarunkowania, przejawy i wymiary przedsiębiorczości . wprowadzenie do dyskusji nad referatami w III bloku tematycznym sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Ekonomiczne instrumenty ożywienia gospodarki w Polsce, .Zeszyty Naukowe: Studia i Prace KZiF., 37/2003.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa .Dom Organizatora., Toruń 1999.
 • Verheul I., Thurik R., Start-Up Capital: Does gender matter?, Small Business Economics, Dordrecht 2001.
 • Bacławski K., Koczerga M., Zbierowski P., Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004. Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005.
 • Kozek W., Mielczarek P., Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalno.ci gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i .rednich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Anna A.L., Chandler G.N. i inni, Women Business Owners In Traditional and Non-traditional Industries, .Journal of Business Venturing., 1999, No 15.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2003, tab. 4 (151).
 • Dane z raportu: The survival, Growth and Support Needs Manufacturing SMEs in Poland and the Baltic States, D. Smallbone [za:] A. Sibińska, Zachowania marketingowe małych i średnich firm, .Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa., 6/2001.
 • MSP w statystykach, PARP, Warszawa (dane za lata 1994.2001 uzupełnione zostały opracowaniem własnym danych za okres 2002-2003 według GUS: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2003 r., GUS, Warszawa 2003, za okres 1991.1993 według CUP: MSP w statystykach).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001.2002, PARP, Warszawa 2003.
 • The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-584e5e19-b1f2-4ddc-ab2d-6a6864807778
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.