PL EN


2013 | 13 | 71-78
Article title

Ewangeliarz w tradycji cerkiewnosłowiańskiej

Title variants
EN
The Gospel Book in the Church-Slavonic tradition .
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the place of the Gospel Book in the liturgical life of the Orthodox Church. It is considered to be an icon of Christ and is venerated in the same manner as an icon. For example, the Gospel Book rests on the center of the Holy Table (Altar); it is carried in procession at specific times, accompanied by candles; after reading from the Gospel, the priest blesses the faithful with it.
Year
Volume
13
Pages
71-78
Physical description
Contributors
References
 • Achtemeier P. J., 2004, Encyklopedia biblijna, Warszawa.
 • Benjamin, arcybiskup Niżnego Nowogrodu i Arzamasu, 2007, Nowe Tablice czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych. Wybór, przeł. Ivan Petrov, Kraków.
 • Browning W. R. F., 2005, Słownik Biblii, Warszawa.
 • Chryzostom J., św., 2001a, Boska Liturgia Świętego Ojca Naszego Jana Chryzostoma, Warszawa.
 • Chryzostom J., św., 2001b, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. Część druga: homilie 41–90, Kraków.
 • Czerski J. M., ks., 2009, Liturgie kościołów wschodnich. Liturgia kościoła bizantyjskiego, ormiańskiego i koptyjskiego, Opole.
 • Czyż S., 2009, Ewangelie synoptyczne, „Jakubowy szlak”, nr 3 (13), s. 2–3.
 • Dąbrowski E, ks., 1959, Prolegomena do Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa – Lublin.
 • Evdokimov P., 1986, Prawosławie, Warszawa.
 • Evdokimov P., 2011, Życie duchowe w mieście, Poznań.
 • Maciukiewicz M., ks., 2011, Znaczenie ksiąg liturgicznych i szacunek dla nich (mszał, ewangeliarz, lekcjonarz i inne księgi), „Anamnesis”, nr 64, s. 79–91, [online] http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a64/Anamnesis64-4dstr. 79-91.pdf [18.12.2012].
 • Naumow A., 2002, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej, Kraków.
 • Ostapczuk J., 2010a, Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu paschalnego i święta Pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich, Warszawa.
 • Ostapczuk J., 2010b, Duchowość w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, [w:] Duchowość jako socjalny czynnik rozwoju społeczeństwa w Polsce i na Słowacji, pod red. R. Dubec, s. 48–67, [online] www.okp-elpis.pl [20.01.2012].
 • Paprocki H., ks., Rola Ewangelii w Liturgii, [online] http://www.cerkiew.pl/index. php?id=prawoslawie&a id=166 [20.01.2012].
 • Świderkówna A., 2006, Rozmowy o Biblii, Warszawa.
 • Ware K., 2002, Kościół Prawosławny, Białystok.
 • Znosko A., ks. dr, 1996, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-584faa44-13ba-4254-a334-c4e1a0e381c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.