PL EN


2020 | 12 | 22 | 167-184
Article title

Działania i rozwój jednostek specjalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego jednostek specjalnych przedstawiono działania oraz rozwój tego typu formacji, a także ich podział na lądowe oddziały specjalne, jednostki antyterrorystyczne, morskie oddziały specjalne oraz powietrzne oddziały specjalne. Następnie opisano struktury operacji specjalnych przeprowadzanych przez jednostki specjalne, z podziałem na poszczególne działania, takie jak: rozpoznanie specjalne, akcje bezpośrednie, wsparcie militarne, reagowanie kryzysowe, odbijanie zakładników, fizyczne zwalczenie terroryzmu, uwalnianie osób przetrzymywanych lub przebywających na zagrożonych terenach, działania niekonwencjonalne. W dalszej części opisano morskie działania specjalne oraz jednostki specjalne, które je realizują. Zaprezentowano również rodzaje taktyk stosowanych przez wojska specjalne, tj.: „taktykę czarną”, „taktykę zieloną”, „taktykę niebieską”, a także „taktykę czerwoną”, „taktykę szarą” i „taktykę białą”.
EN
Another article about special units. The first part of the text mentions the activities and development of special units, as well as the division of special units into land special units, anti-terrorist units, special naval units and air special units. Next, the article contains, among others, a description of the structure of special operations, which are carried out by special units, divided into individual operations. Special operations carried out by Polish special units are discussed, with the specification of individual special units such as special reconnaissance, direct actions, military support, crisis response, taking back hostages, physical combat of terrorism, release of persons held or present in endangered areas, unconventional activities. The following section describes special naval activities and the special units that carry them out. It also presents the types of tactics used by special forces, such as “black tactics”, “green tactics”, “blue tactics”, as well as “red tactics”, “grey tactics” and “white tactics”.
Year
Volume
12
Issue
22
Pages
167-184
Physical description
Dates
published
2020-04-23
Contributors
 • pracownik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
References
 • Łukaszewicz M., Polko R., Płk Roman Polko. Gromowładny, Kraków 2005, Wydawnictwo M.
 • Operacje Specjalne. DD/3,5, Kraków 2011, Dowództwo Wojsk Specjalnych.
 • Pacek B., Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP, Siedlce 2019, Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Rybak J., Lubliniec pl. Cicho i skutecznie, Warszawa 2011, CREATIO PR.
 • Soyka K.K., Kotowski K., Cel za horyzontem. Opowieść snajpera GROM-u, Wołowiec 2015, Wydawnictwo Czarne.
 • Stilwell A., Jednostki specjalne w akcji. Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Południowa, Warszawa 2009, MUZA.
 • Stilwell A., Ryan M., Mann Ch., Encyklopedia oddziałów specjalnych. Taktyka, historia, strategia, uzbrojenie, Warszawa 2003, Bellona.
 • Wojska Specjalne w systemie obronnym RP. Aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, Warszawa 2013, AON (raport z konferencji zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej, Dowództwo Wojsk Specjalnych i Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego).
 • https://books.google.pl/books?id=Tie8BQAAQBAJ&pg=PT42&lpg=PT42&dq=list%C4%99+JPEL&source=bl&ots=AbauaDPyW3&sig=U7hvAf2KECOaeVyIup-M3AM5CvFU&hl=pl&sa=X#v=onepage&q=list%C4%99%20JPEL&f=false [dostęp: 16 VII 2017].
 • http://cdis.wp.mil.pl/pl/1_285.html [dostęp: 15 I 2017].
 • https://www.cisiiskuteczni.pl/akademia/trzy-kolory-czarny-zielony-i-niebieski [dostęp: 29 I 2017, 4 II 2017].
 • http://cisiiskuteczni.pl/jestem-komandosem/zadania-jednostki [dostęp: 4 I 2017].
 • http://www.formacjasgo.pl/portfolio-view/akcje-bezposrednie-da-rodzaje-i-charakter/ [dostęp: 1 IX 2019].
 • https://formoza.wp.mil.pl/pl/pages/kierownictwo-2017-01-16-4/ [dostęp: 25 VIII 2019].
 • http://historia.org.pl/2013/03/08/szturm-na-terminal-grom-w-porcie-umm-kasr/[dostęp: 11 II 2017].
 • http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28871# [dostęp: 25 VIII 2019].
 • www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/.../2011_12.pdf [dostęp: 15 I 2017].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id245,hostage-rescue-force-jednostka-ratowania-zakladnikow-hrf [dostęp: 2 I 2017].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id97,niebieska-taktyka [dostęp: 24 VII 2017].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id127,zielona-taktyka [dostęp: 24 VII 2017].
 • https://specjalsi.wordpress.com/2013/08/22/leksykon-specjalsow-akcje-bezposrednie/[dostęp: 3 VI 2017].
 • https://weaponsandwarfare.com/2018/09/21/joint-special-operations-command/[dostęp 25 VIII 2019 ].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_Wojskowa_GROM [dostęp: 1 IX 2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-585595dc-990d-4507-8e4a-7b155e441fb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.