PL EN


2001 | 1 | 99-120
Article title

Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii

Content
Title variants
EN
Romanticism and Ghost of Luciferism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizy tych poglądów Odo Marquarda, które składają się na proponowany przezeń kompensacyjny model kultury, choć nie jest ich egzegezą. Na część pierwszą składają się wstępne wyjaśnienia, dotyczące zarówno pojęć Marquarda, jak i pojęć własnych autora artykułu. Następnie przystępuje się do interpretacji modernizmu w oparciu o projekt antropofanii i mitu jaskini lucyferysty. W dalszej części tekstu omawiana jest relacja między modernizmem a antymodernizmem regresywnym, w skrócie nazywanym romantyzmem. Wywód zmierza do uzasadnienia twierdzenia, że wbrew Marquardowi romantyzm należy traktować jako rewizjonistyczny ruch schyłkowej fazy modernizmu, a nie zwrot antymodernistyczny.
EN
The article comprises of analysis of certain Odo Marquard`s ideas which constitute compensational model of culture. However, these aer not the explication of it but only the preliminary interpretation. Than we take up interpretation of modernism in view of the antropophany project and the cave of luciferist`s myth. The relation between modernism and regressive antimodernism is discussed at the very end of the article. Contrary to the Marquard`s views, romanticism is to be treated as the revisionist movement of the decadent phase of modernism, not as the antimodernism turn (in culture and civilisation).
Keywords
Year
Issue
1
Pages
99-120
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5859b3d0-7c4e-4b6f-b918-5fd414f7a438
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.