PL EN


Journal
2019 | 329 | 29 - 40
Article title

Zasady publicznego prawa gospodarczego

Title variants
EN
Principles of public economic law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasady prawa mają kluczowe znaczenie dla każdej gałęzi prawa, także dla publicznego prawa gospodarczego. Źródłami zasad prawa dla poszczególnych gałęzi prawa są Konstytucja RP (zasady konstytucyjne) oraz ustawy szczególne, na przykład kodeksy (cywilny, postępowania administracyjnego itp.). Obecnie przyjmuje się, że publiczne prawo gospodarcze to odrębna gałąź prawa. Oprócz Konstytucji kluczowe znaczenie dla publicznego prawa gospodarczego ma ustawa z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Celem niniejszego artykułu jest zatem wskazanie zasad publicznego prawa gospodarczego wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców.
EN
Principles of laws is an essential constituent of every branch of law. Sources of principles of law are the Constitution of the Republic of Poland and special law acts like codex (civil code, administrative procedure code etc.). Thus, public economic law is considered as a separate branch of Polish law. The basic law act for public economic law is the Business Law Act from the 6th March 2018. The aim of this paper is to present the principles of public economic law from the Business Law Act.
Journal
Year
Issue
329
Pages
29 - 40
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-585d4084-dbcb-4e48-a524-745814524337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.