PL EN


2019 | 1(31) | 109-130
Article title

The role of crisis prevention from the perspective of the biggest polish companies and public relations agencies on the basis of expert research

Content
Title variants
PL
Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article constitutes a presentation of the results of research devoted to the current trends in crisis PR. The authors of the work made an attempt to diagnose crisis prevention in a cross-section of two dimensions. On the one hand the perspective of business (survey of companies) was presented and on the other hand experts’ opinions (survey of the leaders of public relations agencies) were shown. As a result of analyses a point model of an immune system, which takes into consideration the key instruments of crisis methodology (developed procedures in form of communication management book, dedicated anti-crisis structures in an organization, crisis team with a fixed membership and a system of communication trainings) was designed. Diagnosis of prevention measures of the leaders of Polish business – based on the years 2007-2017 showed major deficiencies in the degree of companies’ preparation for the risk of crisis.
PL
Artykuł stanowi prezentację wyników badań, które są poświęcone aktualnym trendom PR-kryzysowego. Autorzy opracowania podjęli próbę diagnozy profilaktyki antykryzysowej w przekroju dwóch wymiarów. Z jednej strony przedstawiono stanowisko biznesowe (badanie przedsiębiorstw), z drugiej przywołano głos ekspertów (badanie liderów agencji public relations). W toku analiz zaprojektowany został model punktowy systemu odpornościowego, który uwzględnia kluczowe narzędzia metodologii kryzysowej (opracowane procedury w formie księgi zarządzania komunikacją, dedykowane struktury antykryzysowe w organizacji, sztab kryzysowy o ustalonym składzie oraz system szkoleń komunikacyjnych). Diagnoza profilaktyki liderów polskiego biznesu – bazująca na latach 2007-2017 – wykazała znaczące niedobory w stopniu przygotowania przedsiębiorstw na ryzyko kryzysu.
Publisher
Year
Issue
Pages
109-130
Physical description
Dates
online
2019-03
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Agencja Exacto, Rzeszów
References
  • Coombs, W. T. (1995). Choosing the Right Words — The Development of Guidelines for the Selection of the „Appropriate” Crisis-Response Strategies. Management Communication Quarterly, vol. 8, no. 4.
  • Davis, A. (2008). Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR — odpowiedź na 500 najważniejszych pytań. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
  • Hajduk, G. (2017). Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych. Studia Medioznawcze, 3(70).
  • Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa: Difin, Warszawa.
  • Larsson, J., Rudwall, P. (2010). Crisis management — Mediaś Perception of Crises in Organizations. Lulea: Lulea University of Technology.
  • Łaszyn, A. (2017). Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych — katalog usług. Warszawa: autorska broszura metodologiczna Alert Media Communications.
  • Tworzydło, D. (2017). Public relations praktycznie. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.
  • Tworzydło, D., Łaszyn, A., Szuba, P. (2018). Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami. Rzeszów: Wydawnictwo News-line.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-585f7062-d449-4f20-a35b-f481b060f2d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.