PL EN


2011 | 11 | 53-59
Article title

Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Medieval records of Szadek district court held in the Central Archives of Historical Records in Warsaw - description and potential application
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper first describes the functioning of first instance local courts of justice (called district courts) in medieval Poland, and against this background presents records of the District Court in Szadek. The historical documents, produced in the period between 1417 (first records) and 1768, constitute a separate archival file, which contains 106 volumes, between several hundred and over a thousand pages each. Ten of the preserved volumes are from the medieval times (1417-1510). The entries in the old books cover various matters: court Writs, information about court verdicts and sentences, lists of witnesses, records of credit and real estate transactions, obligations to settle payments etc. These archives are considered to be the main source for studies on landed gentry, but their vast potential has not yet been fully appreciated or exploited by researchers.
Year
Issue
11
Pages
53-59
Physical description
Contributors
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Bielecka J., Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV-XVIII w., „Archeion” 1954, t. 22, s. 129-155.
 • Grabowski J., lnwentarz zespołu Księgi ziemskie szadkowskie, mps, Pracownia Naukowa AGAD.
 • Kulecki M., Zespoły ksiąg sądów szlacheckich I instancji - wprowadzenie ogólne, dotyczy zespołów nr I9, 21 26, 28-38, 40-43, 45, 47-50, 52, 56, 58-60, 62-8I, 83, 85, 87 95, 449, [wt] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008, s. 95-102.
 • Lamprecht M., Sikora S., Funkcje administracyjne Szadku - rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s 113-126.
 • Skupieński K., Zagadnienie „instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej) ” w Polsce średniowiecznej. Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem, [w:] Genealogia - władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999.
 • Tarnowski S., Akta ziemskie i grodzkie, [wt] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie, red. T. Zielińska, Warszawa 1992.
 • Wajs A., Historyczne i współczesne pomoce archiwalne do akt ziemskich i grodzkich województwa sieradzkiego w AGAD, ,,Miscellanea Historio-Archivistica” 1999, t. 10, 8.63-76.
 • Wajs A., Wajs H., lnwentarz zespołu Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz Varia z akt ziemskich i grodzkich wielkopolskich, Warszawa 1999, www.agad.archiwa.goV.pl/pomoce/sumar49.Xml (wej ście 14 maja 2011 r.).
 • Wajs H., Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz varia z akt ziemskich i grodzkich wielkopolskich, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008.
 • Wąsowicz M., Księgi sądowe z obszaru Wielkopolski, [W:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach, t. 1: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Wyd. 2, red. J. Karwasińska, Warszawa 1975, s. 156-173.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-586003ef-24b6-4925-b624-24f35e38ab81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.