PL EN


2014 | 4 | 141-145
Article title

Pługiem i purpurą albo Polska Ludowa jako monarchia

Content
Title variants
EN
With plow and purple – Poland of the People as monarchy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy monarchistycznych koncepcji Polski Ludowej. O Polsce Ludowej na polskiej lewicy i centrolewicy pisano i dyskutowano przynajmniej od 1905 r., a koncepcje monarchistyczne były niszowe wśród jej wyobrażeń. Pojawiły się one jedynie w programie Związku Młodej Polski Ludowej w 1907 r. oraz w analogicznym dokumencie Zjednoczenia Ludowego z 1917 r. Pierwszy z tych tekstów jest bardziej socjalny w sferze społecznej, drugi – nieco bardziej zachowawczy. Oba są jednak świadectwem chłopskiego przywiązania do instytucji monarchii, które zniknęło ostatecznie w okresie międzywojennym.
EN
The article is about monarchist conceptions of People’s Poland. Polish left-wing and center-left were writing and were discussing a People’s Poland since at least 1905, but conceptions of monarchy were niche ideas. They ocurred only in the program of the Association of Young People’s Poland in 1907 and in an analogical document of the Union of People from 1917. The First text is more welfare in social things, the second – little more conservative. However both are the proof, that peasants were attached to monarchy. This attachment disappeared in the interwar period.
Year
Issue
4
Pages
141-145
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
References
 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe:
 • [1] 1907, styczeń, Program pt. „Związek Młodej Polski", opracowany -przez grupę ludowców skupiony wokół pisma „Siewba", [w:] Dunin-Wąsowicz K., Kowalczyk S., Molenda J., Stankiewicz W. (red.), Materiały źródłowe do historii plskiego ruchu ludowego, T. I, Warszawa 1966.
 • [2] 1915, Warszawa, Program Związku Chłopskiego, [w:] Dunin-Wąsowicz K., Kowalczyk S., Molenda J., Stankiewicz W. (red.), Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, T. I, Warszawa 1966.
 • [3] 1917, 'Warszawa, Program Zjednoczenia Ludowego, [w:] Dunin-Wąsowicz K., Kowalczyk S., Molenda J., Stankiewicz W. (red.), Materiały źródłowe do historii plskiego ruchu ludowego, T. I, Warszawa 1966.
 • Książki/czasopisma:
 • [4] Ciołkosz A., Ciołkosz L., Zarys dziejów socjalizmu plskiego, T. I, Londyn 1966.
 • [5] Dobroński A. C., 'Wydarzenia 1905-1907 roku i ich skutki, [w:] Gmitruk J., Szydlik R. (red.), „Siewba" 1906-1908, Warszawa 2010.
 • [6] Fagan H., Hilton R. H., Powstanie angielskie 1381 r., Kraków 1951.
 • [7] Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2007.
 • [8] Mickiewicz A., Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1986.
 • [9] Piskała K., Zapomniana rewolucja, [w:] Marzec W., Piskała K. (red.), Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej, Łódź 2013.
 • [10] Topolski J., Swia 1 bez historii, Poznań 1998.
 • [11] Witos W., Moje wspomnienia. Część 1, Czubiński A. (red.), Warszawa 1978.
 • [12] Witos W., Moje wspomnienia. Część II, Karczewski E., Szaflik J.R. (red.), Warszawa 1990.
 • Netografia:
 • 13] BORN IN THE PRL, https://www.facebook.com/BomInThePRL2freiMs, 1.12.2013.
 • [14] Okraska R., Za szczęście wasze i nasze, czyli polska teologia wyzwolenia, http://lewicowo.pl/za-szczescie-wasze-i-nasze-czyli-polska-teologia- wyzwolenia/, 1.12.2013.
 • [15] Pierwsza programowa odezwa Polskiego Związku Ludowego, http://lewicowo.pl/pierwsza-programowa-odezwa-polskiego-zwiazku-ludowego/, 1.12.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5861c2d8-32c7-4fe2-a540-a13485121baf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.