PL EN


2015 | 16 | 3 | 141-150
Article title

PODEJMOWANIE DECYZJI Z WYKORZYSTANIEM ROZMYTEJ METODY SAW I TRANSFORMATY MELLINA

Content
Title variants
EN
DECISION-MAKING BASED ON FUZZY SAW METHOD AND MELLIN TRANSFORM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie transformaty Mellina do porównania liczb rozmytych będących wynikiem działania metody FSAW. Transformata Mellina wykorzystuje funkcję gęstości prawdopodobieństwa związanej z liczbą rozmytą, po uwzględnieniu transformacji proporcjonalnej. Pozwala to na porządkowanie liniowe liczb rozmytych w oparciu o miary statystyczne (średnią i wariancję). W szczególności przedstawiono zależności matematyczne dla trójkątnych liczb rozmytych. Metodę zilustrowano na przykładzie wieloatrybutowego podejmowania decyzji.
EN
The paper presents the use of Mellin transform to compare fuzzy numbers in the FSAW method. The Mellin transform uses the probability density function (PDF) associated with the fuzzy number. The PDF is calculated with the proportional transformation. The proposed method allows to rank fuzzy numbers based on statistical measures (the mean and the variance). In particular, the mathematical relations for the triangular fuzzy numbers are presented. A numerical example of the fuzzy multi-criteria decision-making is illustrated.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
141-150
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Matematyki, Politechnika Białostocka
 • Katedra Inżynierii Wiedzy, Politechnika Opolska
References
 • Abdullah L., Adawiyah C. W. R. (2014) Simple additive weighting methods of multicriteria decision making and applications: a decade review, International Journal of Information Processing and Management, Vol. 5, No. 1, pp. 39 – 49.
 • Bonissone P. P. (1982) A fuzzy sets based linguistic approach: Theory and applications, Approximate Reasoning In Decision Analysis, M. M. Gupta And E. Sanchez (eds.), North-Holland, pp. 329 – 339.
 • Chen C. T. (2000) Extension of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, Fuzzy Sets and Systems, No. 114, pp. 1 – 9.
 • Chen S.-J., Hwang C.-L. (1992) Fuzzy Multiple Atrribute Decision Making: Methods and Applications, Lecture Notes in Economics and mathematical Systems, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Herrera F., Herrera-Viedma E. (2000) Linguistic decision analysis: steps for solving decision problems under linguistic information, Fuzzy Sets and Systems, No. 115, pp. 67 – 82.
 • Hwang C.-L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, No. 186, Springer.
 • Wang Y. M., Lou Y. (2009) On rank reversal In decision analysis, Mathematical and Computer Modelling, 39, pp. 1221 – 1229.
 • Yoon K. P. (1996) A probabilistic approach to rank complex fuzzy numbers, Fuzzy Sets and Systems, No. 80, pp. 167 – 176.
 • Zadeh L. A. (1965) Fuzzy sets, Information and Control, No. 8, pp. 338 – 353.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5866b597-c5fc-4846-a8a1-de2367543b39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.