PL EN


2016 | 1(18) | 21-24
Article title

Certyfikacja leśna na przykładzie PEFC Polska

Content
Title variants
EN
Forest certification on the example of PEFC Polska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Certyfikacja leśna jest jednym z „miękkich”, ale może najbardziej skutecznym narzędziem wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym równoważenia wszystkich funkcji lasów – przyrodniczej, ochronnej, społecznej i ekonomicznej, a także łagodzenia konfliktów i budowania wspólnych celów stron zainteresowanych zasobami leśnymi: społeczności lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych, społeczeństwa in gremio.
Forest certification is one of the “soft”, but perhaps one of the most effective tools to implement the principles of sustainable forest management, including balancing all functions of the forest - natural, protective, social and economic, as well as mitigating conflicts and building common objectives of the parties interested in forest resources: local communities, businesses, non-governmental organisations, society in gremio.
Publisher
Year
Issue
Pages
21-24
Physical description
Dates
printed
2016-01
Contributors
  • PEFC Polska
  • PEFC Polska
References
  • 1. PEFC Polska, www.pefc.pl.
  • 2. PEFC International, www.pefc.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58697ec4-a734-493c-8f70-138024398b70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.