PL EN


2013 | R. 2013 | 279-288
Article title

Maria Borowiecka – niedokończony biogram

Content
Title variants
EN
Maria Borowiecka – unfinished biography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano biogram urodzonej w 1875 roku Mari Borowieckiej – działaczki społeczno-oświatowej lat międzywojennych, szczególnie aktywnej na polu kształcenia dorosłych. W tekście nawiązano do jej pochodzenia społecznego. Zaprezentowano wykształcenia, które uzyskała w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i pedagogicznych. Wymieniono wybitne osoby, które ją nauczały. Opisano podejmowane przez nią wysiłki na polu samokształcenia. Zaprezentowano M. Borowiecką w roli nauczycielki kolejnych pokoleń, która nauczała również na kursach i w szkołach dla dorosłych, autorkę podręczników i innych materiałów dydaktycznych, koordynatorkę pracy dydaktycznej nauczycieli dorosłych, odnoszącą sukcesy na polu budowania teorii edukacji dorosłych. Wiele miejsca poświęcono przybliżeniu/przypomnieniu jej najważniejszej publikacji pt. „Kształcenie dorosłych. Próba dydaktyki”. Tekst kończy apel o dalsze uzupełnianie biogramu M. Borowskiej, w którym nadal jest wiele luk, o czym jednoznacznie świadczy fakt, że poszukiwania (przez autora tego tekstu) informacji o ostatnich latach jej życia, a także dacie śmierci, nie dały do tej pory żadnego efektu.
EN
The paper presents a brief biography of Maria Borowiecka (born in 1875), the social and educational activist of the inter-war period, particularly devoted to the education of adults. It refers to her social origins; mentions her academic titles in Mathematics, Physics and Educational Sciences; includes the names of her eminent teachers. Maria Borowiecka is depicted as a long-term teacher, who was engaged also in courses and schools for adults; an author of textbooks and other didactic materials; a coordinator of didactic work of teachers in adult education, who enjoyed a lot of successes in constructing theories in that field. A substantial part of the study is devoted to her most influential work under the following title: Kształcenie dorosłych. Próba dydaktyki. At the end there is an appeal for the completion of Borowiecka’s biography, still full of many gaps, which unequivocally proves that despite the industrious search by the author of this paper for facts relating to the last years of Borowiecka’s life and the date of her death, the endeavours to fill these gaps have been ineffective so far.
Year
Volume
Pages
279-288
Physical description
Contributors
  • Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-586a1348-24ff-4dad-a92d-228eaf71a6ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.