PL EN


2019 | 2(56) | 56-73
Article title

Działalność kompozytorska Henryka Miłka (1878-1943) w świetle zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Content
Title variants
EN
Composing activity of Henryk Miłek (1878–1943) in the light of the collections of the Silesian Library in Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zbiory Biblioteki Śląskiej – rękopisy, zdjęcia, muzyczne silesiana a w szczególności materiały z archiwum Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – pozwalają na odkrywanie licznych brakujących ogniw w historii polskiej muzyki chóralnej XX w. Artykuł pokazuje, jak wiele informacji o twórczości, wykonaniach i ocenie dorobku muzycznego przez współczesnych można wyłowić z tych zasobów pod kątem danych biograficznych, niemal zupełnie zapomnianego po wojnie, kompozytora Henryka Miłka.
EN
The Silesian Library collections – manuscripts, photos, regional music files and in particular documents from the archive of The Polish Union of Choirs and Orchestras – brim with treasures to discover numerous missing links in the history of 20th century Polish choir music. The paper presents information about works, performances and achievements assessed by musician contemporaries that can be picked out from these collections to complement the biographical data, almost forgotten after the Second World War, composer Henryk Miłek.
Publisher

Year
Issue
Pages
56-73
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Muzykologii
References
 • Chomiński, J. (red.). (1964). Słownik muzyków polskich (t. 2). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 • Cisek, S. (2013). Metodologia jakościowa we współczesnej informatologii. Wybrane aspekty. Przegląd Biblioteczny, 81(3), 299–310.
 • Demska-Trębacz, M. (2017). Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Dzieje Uczelni. Pobrane 8 stycznia 2018, z: https://www.chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/dzieje-uczelni.
 • Dulisz, I. (2014). Feliks Nowowiejski o Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie. Studia Warmińskie, 51, 297–308.
 • Dygacz, A. (1948, 9 czerwca). Opera dziecięca „Taniec kwiatów” na scenie Teatru Śląskiego. Trybuna Robotnicza.
 • Fojcik, J. (1961). Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Fojcik, J. (oprac.). (b.d.). Rejestr nazwisk i chórów do miesięcznika „Śpiewak”: tom IV. Biblioteka Śląska, sygn. BŚ R 6135 II
 • Gawroński, L. (2009). Noty o autorach. Muzyka w Liturgii, 51(2), 31.
 • Grobler, A. (2008). Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Aureus: Wydawnictwo Znak.
 • Gumułka, A. Teatr Śląski w Katowicach świętował 110. urodziny. Pobrane 29 listopada 2017, z: https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/teatr-slaski-w-katowicach-swietowal-110-urodziny
 • Hanke, R. (1991). Śląsk śpiewa: Dzieje polskiego śpiewactwa Górnego Śląska. Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach.
 • Jachimecki, Z. (1930). Twórczość chóralna i liryczna współczesnych kompozytorów polskich. R. 1930. W: S. M. Stoiński (red.), Księga Pamiątkowa VI. Ogólnopolskiego Zjazdu Śpiewaków i Śląskich Uroczystości Moniuszkowskich w Katowicach w czerwcu 1930 roku (s. 81–159). Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych.
 • Jubileusz muzyka. (1933, 19 listopada). Ilustrowana Republika.
 • Kawa, J. (2013). Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego. Studia Prawnoustrojowe, 21, 169–188.
 • Kowalczyk, J., Solarz, L. (oprac.). (2010). Kompozytorzy i działacze ruchu muzycznego: Album fotografii z kolekcji Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice: Biblioteka Śląska w Katowicach.
 • Kronika – Z muzyki (1914, 10 czerwca). Goniec Częstochowski.
 • Leszczyński, L. S. (red.). (1937). Sprawozdanie z 15-lecia pracy w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. Państwowe Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie.
 • Loda, D. (1947, 6 lipca). Opera dziecięca. Trybuna Robotnicza.
 • Malko, W. (2004). 100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie. Częstochowa: Wanda Malko & Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.
 • Maszyński, P. (1909). Pieśń dożynkowa. Ostrów: T.K. Bartkiewicz.
 • Nuta Polska: miesięcznik poświęcony literaturze, muzyce, sztuce i pieśni polskiej (1925), 1(3/4). Pobrane 31 marca 2018, z: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97433
 • Oborny, A. (2006). Życie muzyczne Kielc 1815-1914. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Podejko, P. (1977). Kapela wokalno-instrumentalna paulinów na Jasnej Górze. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 • Snyder, T. (2011). Nacjonalizm, marksizm i nowoczesna Europa Środkowa. Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872–1905). Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Stoiński, S. M. (1930). Jubileusz prof. H. Miłka w Pabjanicach. Śpiewak. Miesięcznik Muzyczny, 11(12), 162.
 • Stoiński, S. M. (red.). (1930). Księga Pamiątkowa VI. Ogólnopolskiego Zjazdu Śpiewaków i Śląskich Uroczystości Moniuszkowskich w Katowicach w czerwcu 1930 roku (s. 11–63). Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych.
 • Sztejnbis-Zdyb, J. (2014). „Gazeta Kielecka” w roli obserwatora lokalnego życia muzycznego w latach 1870-1939. Kielce: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.
 • Sztejnbis-Zdyb, J. (2015). Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii. Kielce: Światowid.
 • Śpiewak: miesięcznik literacko-muzyczny: organ Kół Śpiewaczych na Śląsku. (1930-1937), 11(11, 12); 12(3, 7/8); 14(6, 11); 15(1, 2, 9); 16(1, 6, 9); 18(12).
 • Śpiewak Śląski: dwutygodnik literacko-muzyczny: organ Kół Śpiewaczych na Śląsku. (1923-1925), 4(1, 7); 6(5, 10).
 • Witowska, M. (2005). Kolekcja Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej: katalog. (Cz. 1: Druki muzyczne). Katowice: Biblioteka Śląska w Katowicach.
 • Witowska, M. (2009). Kolekcja Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej: katalog. (Cz. 2: Druki muzyczne). Katowice: Biblioteka Śląska w Katowicach.
 • Wójcik, A. (2010). Cześć pieśni!: Z dziejów śląskiego życia muzycznego i śpiewaczego – szkice i materiały źródłowe. (Cz. 1: Do 1939 roku). Katowice: Śląski Związek Chórów i Orkiestr.
 • Zarząd Główny Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach. (b.d.). Książka Protokółowa od 4/3 1929 do 1939. Pobrane 29 listopada 2017, z: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=260775
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5874578c-e4c7-419c-bb3c-5ca791797d0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.