Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(21) | 99-111

Article title

TURYŚCI MEDYCZNI W POLSCE W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYM

Content

Title variants

EN
MEDICAL TOURISTS IN POLAND IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było przeprowadzenie dyskusji na temat szacunków dotyczących liczby turystów medycznych w Polsce. Autorzy zestawili cząstkowe dane dotyczące tego zjawiska w Polsce i ukazali je na tle danych innych państw europejskich. Wyniki analizy wykazały, że najczęściej przytaczane liczby szacunkowe odnoszące się do turystyki medycznej w Polsce są niekompatybilne z danymi uzyskiwanymi z oficjalnych badań cząstkowych oraz z badaniami pochodzącymi z innych państw. Analiza dostępnych opracowań cząstkowych oraz wyniki badań strony podażowej pozwoliły na określenie liczby 155 tys. unikatowych nierezydentów, którzy przyjechali do Polski w 2016 r. w celu skorzystania ze świadczeń medycznych w trybie jednodniowym oraz jako turyści.
EN
The aim of this paper is to compare and critically discuss the statistics concerning the number of medical tourists in Poland. The official statistics office in Poland collects only part of the data covering the phenomena of medical tourism. If we compare the official sub-total data of the nonresidents visiting Poland due to obtain health services with the corresponding numbers cited in newspapers, we can see an enormous discrepancy. Based on an investigation of the demand site of medical tourism in Poland and the sub-total official date, we estimate that in 2016 the total number of medical tourists in Poland was approximately 155,000.

Year

Volume

Pages

99-111

Physical description

Contributors

 • Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
author
 • Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

References

 • Białk-Wolf A., Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, 591(53).
 • Białk-Wolf A., Arent M., Buziewicz A., Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce, POT, Warszawa 2016.
 • Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 r., Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP, Warszawa 2017.
 • Cleveland Clinic, State of the clinic, 2015.
 • Connell J., Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification, “Tourism Managemen” 2013, t. 34.
 • Crooks V.A. et al., What is known about the patient’s experience of medical tourism? A scoping review, “BMC Health Services Research” 2010, 10.
 • European Travel Commission and World Tourism Organization, Exploring Health Tourism – Working Paper, UNWTO, Madrid 2015.
 • Iordache C., Ciochiná I., Roxana P., Medical tourism – between the content and socio-economic development goals. Development strategies, “Romanian Journal of Marketing” 2013, 1.
 • Juszczak J., Russische Patienten in deutsche Kliniken: Erfahrungen und Herausforderungen, [w:] Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche, red. F.M. Kirsch, J. Juszczak, IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn 2017.
 • Lubowiecki-Vikuk A.P., Mucha D., Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski południowej, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, 49.
 • Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej, GUS, 2017.
 • Potenzialstudie Medizintourismus Berlin-Brandenburg 2015, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie.
 • Rab-Przybyłowicz J., Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014.
 • Turystyka w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-587f337d-d130-48a3-9ecc-e78680fe29d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.