PL EN


2017 | 469 | 109-118
Article title

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój zrównoważony polega na integrowaniu działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiska przyrodniczego. Do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek administracyjnych zaproponowano wykorzystanie metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym z zastosowaniem mediany Oja. Proponowane podejście polega na wyznaczeniu wartości cząstkowych syntetycznych mierników zrównoważonego rozwoju, obejmujących sferę środowiskową, demograficzno-społeczną oraz gospodarczą. Cząstkowe mierniki były podstawą do wyznaczenia wartości syntetycznego miernika poziomu zrównoważonego rozwoju. Głównym celem pracy jest wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Podstawę empiryczną przeprowadzonych badań stanowią dane statystyczne z 2014 roku pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5885ef45-bd3f-4f7a-adb6-d9aa800389d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.