PL EN


2015 | 22 | 33-52
Article title

Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych.

Authors
Content
Title variants
EN
Humour and New Communication Technologies. The Analysis of Sources and Transmission Channels of Humorous Content
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł stanowi próbę przyjrzenia się zjawisku humoru w nowym środowisku, jakim jest Internet i urządzenia mobilne z dostępem do sieci. Próbę przeglądu form i przejawów treści humorystycznych dokonano ze względu na źródło tworzenia i kanały przekazywania treści humorystycznych w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne.
EN
The present article constitutes an attempt to view humour in a new environment, i.e. the Internet and mobile devices with the internet access. The attempted review of forms and displays of humorous content was done from the only currently possible angle – sources and transmission channels based on new communication technologies.
Contributors
author
 • AWF w Krakowie
References
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2004, s. 342-352.
 • Cann A., Zapata C. L., & Davis H. B., Humor style and relationship satisfaction in dating couples: Perceived versus self-reported humor styles as predictors of satisfaction, ”Humor: International Journal of Humor Research”no. 24(1), 2011, pp.1-20.
 • Dziemidok B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdańsk, 2011, s. 65-153.
 • Hajduk-Nijakowska J., E-folklor. Rola Internetu w powstawaniu nowych zjawisk folklorystycznych, w: P. Francuz S. Jędrzejewski (red.), Nowe media i komunikowanie wizualne, Lublin 2010, s. 201-214.
 • http://www.digitalcenter.org /2013/06/2013
 • http://funny2.com/indexOLD.htm
 • http://www.collegehumor.com
 • http://www.daz3d.com
 • http://www.jokes.com/joke-categories, www.opowiedz-kawal.pl
 • Martin R.A., Sense of humor and physical health: Theoretical issues, recent findings, and future directions, ”Humor: International Journal of Humor Research” no. 17(1/2), 2004, pp. 1-19.
 • Martin R.A., Sense of humor, in: S. J. Lopez, C. R. Snyder (ed.), Positive psychological assessment. A Handbook of models and measures, Washington 2003, pp. 313-326.
 • Miller G., The Mating Mind, New York, 2001.
 • Radomska A., Dobry żart męża wart, „Charaktery” nr 4, 2012.
 • Słownik języka polskiego, t. X., Warszawa 1968, s. 499.
 • Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań, 2011, s. 273-274.
 • Szpunar M., Badania Internetu vs. Badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium- podstawowe problemy metodologiczne, „Studia Medioznawcze” nr 2 (29), 2007, s. 81-89.
 • Tomczuk-Wasilewska J., Przegląd narzędzi do pomiaru poczucia humoru, „Roczniki Psychologiczne” nr 2 (Tom XIII), 2010.
 • Tomczuk-Wasilewska J., Psychologia humoru, Lublin 2009, s. 26.
 • Van Dijk J., The Network Society. Social Aspects of New Media, London 2006, pp. 16-17.
 • Wacławczyk W., Pojęcie godności osobowej w doktrynie praw człowieka a kwestia swobody wypowiedzi, w: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość, Poznań 2006, t.1.
 • Wallace P., The Psychology of the Internet, Cambridge 1999.
 • Wieczorek K., Poczucie humoru a filozofia, w: S. Gajda, D. Brzozowska (red.), Świat humoru, Opole 2000, s. 13-25.
 • Wojnach A., Animacja jako nowy kod kulturowy. Myślenie animacją, w: P. Francuz, S. Jędrzejewski (red.), Nowe media i komunikowanie wizualne, Lublin 2010, s. 215-223.
 • Ziv A., Personality and sense of humor, New York 1984, pp. 26-37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5887bf99-9d84-44c0-b097-e41d8f26e189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.