PL EN


2013 | 2 | 4 | 489-499
Article title

Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
Behavioral determinants of investment decisions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono stosowane dotychczas podziały uwarunkowań behawioralnych decyzji inwestycyjnych. Ponadto podjęto próbę klasyfikacji tychże uwarunkowań według dwóch podstawowych kryteriów: podmiotowo¬-przedmiotowego i analityczno-decyzyjnego.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
489-499
Physical description
Contributors
References
 • 1. Barnstein J. (1996), Cykle giełdowe, WIG PRESS, Warszawa
 • 2. Buczek S.B. (2006), Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rze¬czy¬wistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 3. Czerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Wraszawa
 • 4. Czerwonka M., Rzeszutek M. (2012), Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finan¬sów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan¬sów”, nr 122, s. 116-129.
 • 5. Dreman D. (1998), Contrarian Investment Strategies: the Next Generation, Simon & Schuster, New York.
 • 6. Fama E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empi¬rical Work, „Journal of Finance”, vol. 25, s. 383-417.
 • 7. Komar Z. (2011), Sztuka spekulacji po latach, tom 1., Linia, Warszawa.
 • 8. Kowalczuk P. (2009), Zachowania i preferencje inwestorów indywidu¬al¬nych na rynku akcji, „Optimum – Studia Ekonomiczne”, nr 41, s. 69-81.
 • 9. Majewski S. (2012), Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji: ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 10. Pucek Z., Bierówka J. (2011), Media a opinie i postawy społeczne, Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego, Kraków.
 • 11. sjp.pwn.pl, dostęp: 07.03.2013.
 • 12. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 13. Ślepaczuk R. (2006), Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efek¬tywności rynku, „e-Finanse”, nr 1, s. 1-12.
 • 14. Tversky A., Kahneman D. (1979), Prospekt theory: an analysis of decision under risk, „Econometrica”, vol. 47, s. 263-292.
 • 15. Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 • 16. Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58899ec1-823a-4659-9c06-2cd5431cf4aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.