PL EN


2017 | 2/2017 (24), cz.1 | 124-130
Article title

Ocena efektywności zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego woj. śląskiego

Content
Title variants
EN
Evaluating the effectiveness of risk management with the use of internal audit in the public sector units Silesian region
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Audyt wewnętrzny jest ważnym narzędziem wspierającym kierownika jednostki sektora finansów publicznych w realizacji jej celów. Jednym z obszarów zainteresowania audytu jest zarządzanie ryzykiem, realizowane w ramach kontroli zarządczej. Analiza ryzyka może być pomocna w weryfikacji złożonych kwestii i problemów związanych z miarami zagrożenia w realizacji zadań jednostki. Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką odgrywa audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem działalności podmiotów sektora publicznego. Przedmiotem analiz są możliwości, jakie daje audyt wewnętrzny oraz próba oceny efektywności zarzadzania ryzykiem przy wykorzystaniu audytu wewnętrznego.
EN
Auditing is an important tool for supporting the head of the public finance sector in the implementation of its objectives. One of the areas of interest of the audit is risk management, implemented within the framework of management control. Risk analysis can be helpful in verification of complex issues and problems associated with the measure risks in carrying out the tasks of the unit. The aim of the article is to evaluate the effectiveness of risk management in the activities of the public sector entities by means of internal audit. The subject of research is the unit located in the area of Silesia. The work uses the results of the survey carried out during the period from June to September 2016. In the following years, there will be a continuation of the research undertaken.
Year
Pages
124-130
Physical description
Dates
published
2017-10-10
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
References
 • Bizon-Górecka, J. (2001). Strategia zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, Przegląd Organizacji, 1, 13–15.
 • Brdulak, J. (2008). Audyt wewnętrzny i jego miejsce w strukturze organizacji. W: J. Brdulak i A. Kłopotek (red.), Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Fight, A. (2002). Measurement and Internal Audit. Oxford: Capstone Publishing.
 • Jajuga, K. (2007). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie. W: K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jędralska, K. (2010). Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych. W: J. Lichtarki i H. Jagoda (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84).
 • Komunikat Ministra Finansów nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2012 r., poz. 56).
 • Kumpiłowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Lisiecka, K. (2013). Audyt wewnętrzny instrumentem wspomagającym zarządzanie organizacją w sektorze publicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141, Katowice.
 • Luck, W. (2000). Die Zukunft der Interne Revision, Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Überwachung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 • Marcinek, K. (2000). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Młodzik, E. (2013). Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem. Zarządzanie i Finanse, 11(2).
 • Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2001). The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida. W: P. Łagodzki, Audyt wewnętrzny. Wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 389.
 • Puchacz, K. (2013). Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
 • Rejda, G.E. (2010). Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition. Adison Wesley.
 • Romaniuk, P. (2015). Umiejętne zarządzanie audytem wewnętrznym w różnych obszarach gospodarki. Studia Prawnoustrojowe, 28.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz.U. z 2015 r. poz. 1480.
 • Sawyer, L.B. (1996). W: M.A. Dittehofer i J.H. Scheiner, Sawyer’s Internal Auditing, wyd. 4. Altamonte Springs.
 • Tatoj, M. (2009). Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznego jednostek sektora polskich finansów publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 53(109).
 • Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej (2004). Ministerstwo Finansów.
 • Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, wrzesień 2011. Pozyskano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=55094b15-39ee-4364-aa0d-6fc6c8d99a26&groupId=764034 (dostęp: 11.11.2015).
 • https://www.funduszeeuropejskie.2002013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007. pdf (dostęp: 23.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-588af372-b326-40dc-92a6-80b50e0cb902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.