PL EN


2018 | 103 Młode kino polskie - konfrontacja pokoleń | 126-137
Article title

Jak likwidowano polską szkołę filmową

Title variants
EN
How the Polish Film School Was Terminated
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uchwała Sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR z czerwca 1960 r. prezentuje stanowisko władz partyjnych zaniepokojonych „negatywnymi” skutkami decentralizacji kinematografii dokonanej w roku 1956. Uwaga autora skupia się zwłaszcza na pierwszej części tego dokumentu poświęconej ocenie twórczości. Utworzenie zespołów filmowych i seria niezmiernie doniosłych dzieł, jakie za ich sprawą powstały, zmieniły status społeczny i rangę kina w PRL. Choć dążenia twórcze środowiska zostały przejściowo ograniczone, pomimo restrykcji w ciągu następnych kilkunastu lat powstało wiele wybitnych filmów, będących w istocie kontynuacją polskiej szkoły filmowej.
EN
The resolution of the Secretariat of the Central Committee of the PZPR (Polish United Worker’s Party) from June 1960 presents the position of party authorities concerned about the “negative” effects of the decentralization of cinematography in 1956. The author’s attention is focused in particular on the first part of this document devoted to the assessment of creativity. The creation of film groups and a series of immensely important works created by them have changed the social status and rank of cinema in the People’s Republic of Poland. Although the creative aspirations of the community have been temporarily limited, despite the restrictions over the next dozen or so years, many outstanding films were made, which are in fact a continuation of the Polish Film School.
Contributors
 • Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Ocena programowa polskiego filmu fabularnego. Materiały dla Zespołu Filmowego Komisji Sekretariatu KC PZPR z dnia 1 grudnia 1959. Archiwum Filmoteki Narodowej sygn. A-208 poz. 7
 • Stenogram obrad Narady Realizatorów Filmowych w Spale 29-30 października 1960. Archiwum Filmoteki Narodowej sygn. A-208 poz. 9
 • Syndrom konformizmu? Kino polskiej lat sześćdziesiątych. Tom zbiorowy pod red. Tadeusza Miczki i Aliny Madej. Katowice 1994
 • Alina Madej: Bohaterowie byli zmęczeni? W tomie zbiorowym: Syndrom konformizmu? Kino polskiej lat sześćdziesiątych. Tom zbiorowy pod red. Tadeusza Miczki i Aliny Madej. Katowice 1994
 • Marek Hendrykowski: „Nowy Janko Muzykant”. Arcydzieło polskiej animacji. „Kwartalnik Filmowy” nr 19-20, 1997
 • Marek Haltof: Kino polskie. Przeł. Mirosław Przylipiak. Gdańsk 2002
 • Edward Zajiček: Poza ekranem. Kinematografia polska 1896-2005. Warszawa 2008
 • Październik 1956 w literaturze i filmie. Tom zbiorowy pod red. Mariusza Zawodniaka i Piotra Zwierzchowskiego. Bydgoszcz 2010
 • Tadeusz Lubelski: Historia niebyła kina PRL. Kraków 2012
 • Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego 1895-2014. Kraków 2015
 • Małgorzata Hendrykowska: Kronika kinematografii polskiej 1895-2011. Poznań 2012
 • Piotr Zwierzchowski: Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. Bydgoszcz 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-588d7bc4-cfd0-4390-a156-4d9d16039901
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.