PL EN


2017 | 489 | 241-249
Article title

Znaczenie usług w handlu zagranicznym województwa dolnośląskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę handlu zagranicznego w aspekcie rozwoju regionów. Celem badań jest ocena znaczenia usług w wymianie międzynarodowej dla gospodarki regionu przygranicznego. Obszar terytorialny badań stanowiło województwo dolnośląskie. W pracy wykorzystano metodę analizy danych statystycznych w okresie 2010-2013. Przedstawiono analizę wymiany handlowej towarów i usług badanego regionu. Za pomocą wybranych wskaźników, w tym udział badanej jednostki w generowaniu eksportu i importu krajowego oraz stopy eksportu towarów i usług, podjęto próbę oceny roli usług w gospodarce województwa dolnośląskiego. Badania wykazały, że w międzynarodowej wymianie województwa dolnośląskiego rośnie udział usług, a maleje udział towarów. Wzrasta też otwartość tej gospodarki, co ma znaczenie dla jego rozwoju. Należy też uznać, że jest ważną determinantą rozwoju regionu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58964d43-f47f-48f7-93f3-bb5085d3a9d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.