PL EN


2015 | 2 | 58-62
Article title

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną” – toksykologia sądowo-lekarska w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
„Everything is poison and nothing is poison” – forensic toxicology in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W Polsce początki toksykologii miały miejsce w Krakowie, bowiem pierwszy wykład z tej dziedziny wygłosił dr Józef Markowski już w 1824 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, kilka lat po wydaniu pierwszej rozprawy toksykologicznej przez lekarza króla Ludwika XVIII – Orfilę na Uniwersytecie Paryskim. W pracy opisano najstarszą ze znanych dyscyplin z tej dziedziny – toksykologię sądową (często również nazywaną sądowo-lekarską), która zajmuje się truciznami i zatruciami z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – zwłaszcza w zakresie analizy toksykologiczno-chemicznej o charakterze ekspertyzowym. W niniejszej pracy przedstawiono zarówno zarys historii toksykologii sądowo-lekarskiej w Polsce, jak również możliwości kształcenia w tej dyscyplinie, jakie stwarzają jednostki naukowe. Ponadto przedstawiono również innowacyjny projekt związany z propozycją wprowadzenia przedmiotu „toksykologia” do szkół ponadgimnazjalnych. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą w Polsce pracę związaną z dydaktyką toksykologii na Polskich uczelniach.
EN
In Poland, rudiments of the toxicology, took place in Kraków, due to the fact that the first lecture from this sphere was presented by Józef Markowski in 1824 at the Jagiellonian University, several years after the first toxicological dissertation of Ludwik XVIII – Orfil at University of Paris. This work describes forensic toxicology – the oldest discipline among the others. It is connected with the poisons and intoxications from justice and law enforcement point of view, especially in the field of chemical-toxicological analysis. This paper presents the history of forensic toxicology in Poland and the possibilities of education in this discipline posed by research units. Moreover, an innovative project, related to the proposal to introduce the subject “toxicology” to high schools, will be described. This article is the first work connected with the teaching of toxicology at Polish universities.
Year
Issue
2
Pages
58-62
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum
author
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
References
 • CKE (2013). Informator maturalny z biologii od roku szkolnego 2014/2015, Warszawa
 • Florek E, Piekoszewski W (2013). Toksykologia substancji uzależniających. W: Toksykologia współczesna, pod red. W. Seńczuka,, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
 • Głazek A, Piekoszewski W (2005). Sprawozdanie z działalności Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w 2004 roku, Problems of Forensic Sciences, LXI,, 111-120.
 • Głazek A, Piekoszewski W (2003). Sprawozdanie z działalności Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w 2002 roku, Problems of Forensic Sciences, LIII, 163-18220.
 • Głazek A, Piekoszewski W (2002). Forensic Sciences in Cracow, Problems of Forensic Sciences, L, 138-145.
 • Krzeczkowska M, Jurowski K, Piekoszewski W (2013). 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, University of Barcelona, Barcelona (Hiszpania),
 • MEN (2012, 2014). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.).
 • Piekoszewski W (2007). Ekspertyza toksykologiczna. W: Ekspertyza sądowa – zagadnienia wybrane, pod red. J. Wójcikiewicza (wyd 2. zmienione i uzupełnione). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer business.
 • Piekoszewski W (2007). Schorzenia i interakcje leków wpływające na zdolności psychomotoryczne, Problems of Forensics Sciences, LXX,, 125-134.
 • Wiernikowski A, Groszek B (2001). Toksykologia kliniczna w Krakowie – XXXV lat działalności Kliniki Toksykologii. Przegląd Lekarski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58964e4c-e14e-4c05-b72d-7e5665a1aec4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.