PL EN


Journal
2020 | 100 | 4 | 102-117
Article title

Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona- w dobie pandemii

Title variants
EN
Corona reality – about new Polish compound words with the stem korona- in the time of pandemic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematyka artykułu koncentruje się wokół anglicyzmu koronawirus. Zasadniczym celem było przedstawienie złożeń z członem korona-, omówienie ich statusu formalnego i pogrupowanie w pola semantyczne. Wśród tego typu neologizmów wyodrębniono liczne formacje hybrydalne, jak również pseudoanglicyzmy oraz zapożyczenie właściwe. Należą one do co najmniej 11 pól semantycznych, odnoszących się do realiów życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego w dobie epidemii COVID-19. Ponadto odniesiono się do przymiotnika koronawirusowy, który często przybiera anglojęzyczny wariant pozycyjny w zdaniu, jak również do polskich zestawień determinatywnych, cechujących się obcym wzorcem strukturalnym. W części końcowej przedstawiono wyniki krótkiego studium porównawczego nad frekwencją członu korona– oraz jego obcojęzycznych odpowiedników w językach polskim, angielskim i niemieckim.
EN
The article focuses on the Anglicism koronawirus in the Polish language. Its principal aim was to excerpt the compound nouns with the productive stem korona-, to discuss their status, and to group them into semantic fields. Among such neologisms, numerous hybrid creations, a few pseudoanglicisms, as well as one loanword were found. They can be grouped into at least 11 semantic fields referring to socioeconomic, political and cultural reality in the time of COVID-19 pandemic. Moreover, the Polish adjective koronawirusowy is discussed. As a constituent of a Polish noun phrase, it usually complies with the English sentence structure. Also, basic comparative research on the productivity of the stem korona-, and its foreign language counterparts in Polish, English and German was conducted.
Journal
Year
Volume
100
Issue
4
Pages
102-117
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58985937-15b9-4219-8bd7-e4550a4b7c33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.