PL EN


2016 | 4 | 323-331
Article title

Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Social welfare – methodological and definitional problems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka dobrobytu społecznego od kilku lat zyskuje na popularności jako temat analiz i opracowań naukowych z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych oraz jako interesująca kwestia dla opracowań publicystycznych. Z oczywistych względów spowodowało to powstanie i nawarstwienie się problemów definicyjnych i metodologicznych związanych z tymi kwestiami. Mimo upływu lat wciąż nie ma, pomijając oczywiste kwestie szczegółowe, powszechnego konsensusu co do tego, czy w istocie jest dobrobyt i jak powinien być mierzony. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie oraz krytyczną analizę pojawiających się definicji oraz miar dobrobytu spo-łecznego. W celu realizacji tematu zakłada się dokonanie pogłębionej analizy literaturowej oraz empiryczną analizę krytyczną kwestii definicyjnych i metodologicznych występujących w opracowaniach specjalistycznych i naukowych.
EN
The problems of social welfare during the years has gained popularity as a subject of analysis and scientific studies in the social sciences and as well as an interesting issue for journalists. For obvious reasons this has created several definitional and methodological problems. Despite the years it still has not resulted in creating specific, universal consensus in the field of common definition and measurement. This study aims to discuss and critically analyze definitions and measures of social welfare. In order to implement the aim the author shall make an analysis of the literature and empirical studies found in specialized studies and research.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
References
 • Aksman E (2010), Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bergh van der J. M., Abolishing GDP, TI Discussion Papers, No. 07-019/3, 2007.
 • Biernacki M. (2006), Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, Mathematical Economics, No. 3 (10).
 • Blanchflower D. G., Oswald, J. (2000), Well Being Over Time in Britain and the USA, NBER Working Paper No. W7487.
 • Boyd J. (2006), The No market Benefits of Nature. What Should Be Counted in Green GDP?, Resources for the Future Discussion Papers, No. 06-24.
 • Kot S. (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
 • Lawn P.A. (2003), A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes, Ecological Economics 44(1).
 • Machowska-Okrój S. (2014), Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczecińskiego nr 35, t. 2.
 • Mongin P. (2000), Is there progress in normative economics?, THEMA, Universite de Cergy-Pontoise Working Paper No. 2000-37.
 • Parfit D. (1984), Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford.
 • Pigou A.C. (1912), Wealth and Welfare, Macmillan, London.
 • Pigou A.C. (1920), The Economics of the welfare, McMillan, London.
 • Sen A. (1987), The standard of living, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sharpe A. (1999), A Survey of Indicators of Economic and Social Well-being, CSLS Research Reports, No. 99.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Sumner L.W. (1996), Welfare, Happiness, and Ethics, Oxford, Clarendon Press, Oxford.
 • World Bank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/ reports.aspx?source=world-development-indicators (29-02-2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-589fb1d1-ca6d-445b-8178-08bc4e46b16c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.