PL EN


2010 | 1 | 2 | 169-174
Article title

Using of informations technologies and global network in educational process in a high and secondary school

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie technologii informacyjnych oraz Internetu w procesach edukacyjnych szkoły średniej i wyższej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Research is conducted by the anonymous questioning of 260 students which study in the 8–11-th classes of Scientifically natural lyceum № 145 city of Kyiv and 50 students of faculties of veterinary medicine and aquatic bioresurses National University of Nature and Bioresources of Ukraine. It is discovered, that beginning from the 9-th class of school students actively use the network of Intrenet to prepare for lessons at school, and later in university. With age the percetage of children (from 35 to 90%) which perceive Global Network as the most accessible information resource grows proportionally. Schoolchildren actively and sufficiently often use Internet resources to prepare for the themes of biology of simple middle levels. At the time of giving of module tasks, 68% of students prefer taking their modules on paper rather than on a computer screen. The majority of students lecture material better with the use of educational films (56%) and slide projectors (33%). 29% of students use a Internet resources everyday, and 45% accept the idea. Students note that during studies at school only 29% of the polled students had free access to the Internet, and 27% did not have this advantage.
PL
Badania były przeprowadzone anonimowo wśród 260 uczniów, którzy uczą się w 8–11 klasach Liceum o profilu biologicznym (nr 145 w Kijowie) i wśród 50 studentów wydziałów weterynarii i gospodarki wodnej Narodowego Uniwersytetu Zasobów Naturalnych Ukrainy. Stwierdzono, że od 9 klasy uczniowie aktywnie używają sieci Internet, by przygotować się do lekcji w szkole i później zajęć na uniwersytecie. Z wiekiem procent dzieci (od 35 do 90%), który postrzega, że Internet jest najdostępniejszym zasobem informacji, proporcjonalnie rośnie. Uczniowie aktywnie i wystarczająco często używają zasobów Internetowych, aby przygotować się z tematów z biologii na podstawowym i średnim poziomie. Jednak 68% uczniów preferuje podawanie zadań modułowych na papierze niż na ekranie monitora. Większość studentów uważa, że materiał wykładu jest lepszy z użyciem projektorów (56%) i rzutników (33%). 29% studentów używa zasobów Internetowych codziennie, a 45% sporadycznie. Badania w szkole pokazują, że tylko 29% z ankietowanych uczniów miało swobodny dostęp do Internetu i 27% było pozbawionych tej możliwości.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
169-174
Physical description
Dates
published
2010
References
  • Рытов Г.Л. (2006), Инновационные методики формирования профессионально значимыхкачеств в процессе преподавания генетики – Самара, № 7 (47), c. 186–190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58a64ce5-f9dd-4c90-b09f-56ef7da3a99e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.