PL EN


2017 | 41 | 77-94
Article title

Cnota religijności w życiu chrześcijańskim w nauczaniu Jerzego Ablewicza biskupa tarnowskiego (1962-1990)

Authors
Content
Title variants
EN
The Virtue of Piety in Christian Life in the Teachings of Jerzy Ablewicz the Bishop of Tarnow (1962-1990)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalną rolę w kształtowaniu życia chrześcijańskiego odgrywa cnota religijności. W nauczaniu biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza została ona potraktowana wyjątkowo obszernie i szczegółowo. Cnota religijności znajduje swoje urzeczywistnienie w różnego rodzaju aktów kultu. W niniejszej publikacji w świetle listów pasterskich i kazań Jerzego Ablewicza zostaną ukazane fundamentalne przejawy życia kultycznego, a mianowicie: modlitwa, świętowanie dnia Pańskiego i pielgrzymowanie. Wszystkie te akty kultu religijnego nadają właściwy kierunek i siłę całemu chrześcijańskiemu życiu człowieka. Wpływają one na kształtowanie właściwej postawy wobec Boga, bliźniego i otaczającego świata.
EN
The virtue of piety plays a fundamental role in the shaping of Christian life. In the teachings of Jerzy Ablewicz, Bishop of Tarnow, it has been treated exceptionally extensively and in detail. The virtue of piety finds its fulfilment in all sorts of acts of worship. In the light of the pastoral letters and sermons of Jerzy Ablewicz, this article presents the fundamental manifestations of the divine life, namely: prayer, the celebration of the Lord’s day, and pilgrimage. All these acts of religious worship impart strength and the proper direction to the entire Christian life of man. They influence the shaping of a right attitude towards God, one’s neighbor and the surrounding world.
Year
Issue
41
Pages
77-94
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków
References
 • Ablewicz, J., Będziecie moimi świadkami. Rekolekcje watykańskie (Wielki Post – 8-14 II 1981), Paris 1983.
 • Ablewicz, J., Czwarta nauka rekolekcyjna wygłoszona do niewiast w katedrze tarnowskiej (Tarnów – 1964), Archiwum Diecezji Tarnowskiej (dalej: ADT), Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-6.
 • Ablewicz, J., Dar kontemplacji. List pasterski z okazji jubileuszu 750-lecia opactwa Cystersów w Szczyrzycu (Tarnów – 16 VII 1984), w: Tenże, Kościołowi napisz. Listy. Odezwy, modlitwy okolicznościowe 1962-1990, red. A. Kokoszka, A. Paciorek, Katowice 1991, s. 406-410.
 • Ablewicz, J., Druga nauka rekolekcyjna wygłoszona do niewiast w katedrze tarnowskiej o warunkach dobrej spowiedzi (Tarnów – 1964), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-5.
 • Ablewicz, J., Drugie kazanie wygłoszone podczas wizytacji kanonicznej (Bochnia – 1967), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-6.
 • Ablewicz, J., Intronizacja nieskończonej miłości. List pasterski na Wielki Post o poświęceniu rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa (Tarnów – 2 II 1975), w: Tenże, Kościołowi napisz, s. 243-246.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone do kleryków w kaplicy Seminarium Duchownego w III Niedzielę Wielkanocy (Tarnów – 9 IV 1978), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-21.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie V Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy
 • (Tarnów – 17 VIII 1987), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1984-1990, mps, s. 1-8.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas odpustu Przemienienia Pańskiego (Nowy Sącz – 10 VIII 1975), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-16.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas pogrzebu Ojca Wojnowskiego (br. m. – 8 X 1981), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1981-1983, mps, s. 1-7.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas poświęcenia dzwonów (Tylmanowa – 1981), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1981-1983, mps, s. 1-13.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas poświęcenia kaplicy w domu rekolekcyjnym (Ciężkowice – 31 I 1978), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-9.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas udzielania święceń diakonatu (Tarnów – 21 III 1983), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1981-1983, mps, s. 1-8.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas udzielania święceń diakonatu (Tuchów – 1969), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-10.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas wizytacji kanonicznej (Maszkienice – 1965), ADT, Kazania
 • Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-11.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone podczas wizytacji kanonicznej (Poręba Spytko – 28 V 1965), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-8.
 • Ablewicz, J., Kazanie wygłoszone w czasie Mszy św. na rozpoczęcie roku akademickiego w Seminarium Duchownym (Tarnów – 27 IX 1982), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1981-1983, mps, s. 1-9.
 • Ablewicz, J., Pierwsze przemówienie wygłoszone do lekarzy (Tarnów – 1965), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-10.
 • Ablewicz, J., Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. List pasterski na Wielki Post o wychowaniu religijnym i katechezie dzieci przedszkolnych (Tarnów – 11 II 1977), w: Tenże, Kościołowi napisz, s. 274-277.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone do księży obchodzących jubileusz 45-lecia święceń kapłańskich (Tarnów – 8 IV 1985), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1984-1990, mps s. 1-7.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone do księży w Seminarium Duchownym (Tarnów – 8 VIII 1978), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-18.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone na odpuście w parafii Matki Bożej Fatimskiej (Tarnów – 19 X 1969), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-12.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone na ogólnopolskim sympozjum patrystycznym (Tarnów – 18 X 1978), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-9.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone na pogrzebie ks. Augustyna Podrazy (Czarna Sędziszowska – 14 I 1977), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-10.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone na zakończenie II Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy (Częstochowa – 25 VIII 1984), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1984-1990, mps, s. 1-8.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas konsekracji ołtarza (Nagoszyn – 5 X 1969), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-11.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas odpustu Przemienienia Pańskiego (Nowy Sącz – 7 VIII 1977), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-11.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas odpustu Przemienienia Pańskiego (Nowy Sącz – 6 VIII 1986), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1984-1990, mps, s. 1-10.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas poświęcenia kościoła (Wola Przemykowska – 6 III 1978), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-15.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas poświęcenia kościoła (Rude Rysie – 19 IX 1976), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-16.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas pożegnania pielgrzymki na Jasną Górę (Tarnów – 6 VIII 1982), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1981-1983, mps, s. 1-10.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas udzielania święceń diakonatu (Tarnów – 12 III 1978), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-8.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone podczas wizytacji kanonicznej (Jasień – 26 V 1965), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-11.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone w czasie modlitwy o beatyfikację sługi Bożej Karoliny Kózkówny (Zabawa – 18 I 1984), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1984-1990, mps, s. 1-13.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone w dniu skupienia dla księży – członków Unii Apostolskiej (br.
 • m. – 1985), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1984-1990, mps, s. 1-7.
 • Ablewicz, J., Przemówienie wygłoszone w kaplicy Białego Klasztoru sióstr Niepokalanek z okazji 150 rocznicy urodzin matki Marceliny Darowskiej (Nowy Sącz – 27 I 1977), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-12.
 • Ablewicz, J., Rok święty jako test – sprawdzian naszej wiary. Referat wygłoszony w czasie Sesji Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego (Warszawa – 1974), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-19.
 • Ablewicz, J., Różańcowy plan uszczęśliwienia człowieka. List pasterski zapowiadający obchód 50-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Różańcowej w Bochni (Tarnów – 15 IX 1985), w: Tenże, Kościołowi napisz, s. 422-426.
 • Ablewicz, J., Siódma nauka rekolekcyjna wygłoszona do niewiast w katedrze tarnowskiej (Tarnów – 1964), ADT, Kazania Biskupa Jerzego Ablewicza, Teczka 1962-1980, mps, s. 1-9.
 • Ablewicz, J., Zwiastunowie Chrystusowego pokoju. List pasterski na niedzielę kapłańską (Tarnów – 29 IX 1966), w: Tenże, Kościołowi napisz, s. 100-102.
 • Ablewicz, J.. Niedziela – sakrament zmartwychwstania. List pasterski na Wielki Post (Tarnów – 2 II 1981), w: Tenże, Kościołowi napisz, s. 342-346.
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Tarnów 2007.
 • Benedykt XVI, Rodzina, szkoła, parafia – miejsca formacji chrześcijanina. Homilia wygłoszona podczas nieszporów (Monachium – 10 września 2006), „Sprawy Rodziny” 1 (2007), s. 10-14.
 • Borutka, T., Znaczenie modlitwy w życiu człowieka wierzącego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 4 (1999), s. 61-79.
 • Czulak, K., Wiara a religijność, w: W kierunku religijności, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 144-156.
 • Drożdż, A. , Dekalog. Cz. I. Teologia moralna szczegółowa, Tarnów 1993.
 • Dudziak, J., Przełomowe ćwierćwiecze posługiwania Bpa Jerzego Ablewicza w Kościele tarnowskim, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 10/2 (1987), s. 5-68.
 • Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, Kraków 2013.
 • Góralczyk P., Cześć Boża, „Communio” 15/3 (1987), s. 96-108.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Częstochowa 1991.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Tarnów 2003.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini”, Watykan 1998.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Krupa, J., Dzień Pański w parafii, „Communio” 2/2 (1982), s. 61-78.
 • Majkowski, J., Perz, Z., Modlitwa i sakramenty święte w życiu religijnym, w: W kierunku religijności, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 157-170.
 • Misztal, W., „Kto się modli nie traci czasu”: istota i znaczenie modlitwy chrześcijańskiej w świetle encykliki „Deus caritas est” papieża Benedykta XVI, „Kieleckie Studia Teologiczne” 6 (2007), s. 99-111.
 • Nagórny, J., Niektóre szczegółowe problemy życia społecznego, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 387-393.
 • Nagy, S., Sakralny charakter niedzieli, „Communio” 2/2 (1982), s. 17-25.
 • Ostrowski, M., Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków 2005.
 • Paweł VI, Encyklika „Christi Matri”, w: Acta Apostolicae Sedis 58/11 (1966), s. 745-749.
 • Ratzinger, J., Znaczenie dnia Pańskiego, tł. F. Mickiewicz, „Communio” 15/3 (1995), s. 39-58.
 • Rosik, S., Dekalog jako norma życia i wolności cz. I, Poznań 1996.
 • Sadko, Z., Percepcja soborowej odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej za pasterzowania Księdza Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990), Tarnów 1997.
 • Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1992. Część historyczna, red. J. Rzepa, Tarnów 1992.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 40-70.
 • Sojka, S., Modlitwa drogą do świętości, Kraków 2011.
 • Szmist, R., Tarnowska piesza pielgrzymka do Częstochowy, „Currenda” 134/1-5 (1984), s. 46-47.
 • Tragarz, M., Listy pasterskie w posłudze słowa biskupa Jerzego Ablewicza, „Polonia Sacra” 20/3 (2016), s. 141-159.
 • Uchnast, Z., Modlitwa spotkaniem osobowym człowieka z Bogiem żyjącym, „Edukacja. Teologia i Dialog” 7 (2010), s. 37-43.
 • Werbiński, J., Modlitwa – dialog człowieka z Bogiem, „Pedagogia Christiana” 26/2 (2010), s. 135-147.
 • Woroniecki, J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, cz. 1, Lublin 1986.
 • Żynel, A., Religijność i asceza, w: W kierunku religijności, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 175-178.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58a9fe8d-e647-401c-a1d4-8b99b16daab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.