PL EN


2016 | 2 (65) | 39-49
Article title

Ministerstwa na Twitterze. Strategie reagowania na negatywne komentarze użytkowników na profilach wybranych ministerstw

Content
Title variants
EN
Ministry on Twitter. Strategies for dealing with the negative user comments on the profiles of selected ministry offices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony strategiom stosowanym przez przedstawicieli ministerstw w reakcji na negatywne komentarze użytkowników, które są publikowane na profilach wybranych resortów na Twitterze. Analiza miała na celu charakterystykę najczęściej występujących strategii oponowania. Wykazała ona, że wśród stosowanych strategii można odnotować zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie akty odrzucania, odrzucanie i podważanie sądów przez zaprzeczanie, stosowanie aktów unikowych, m.in. podkreślanie braku wiedzy i kompetencji, strategie obejmujące odsyłanie odbiorcy do innych źródeł informacji oraz ironizowanie czy stosowanie aktów grzecznościowych w formie podziękowań i pozdrowień.
EN
The goal of this paper is to discuss strategies used by ministerial representatives in reaction to negative comments made by users on Twitter profiles of selected ministry offi ces. It aims at mapping the strategies for dealing with disagreement used by the government representatives. The analysis shows that strategies encompass both direct and indirect forms of disagreement, evasive strategies, e.g. underlining lack of knowledge or competence, acts of directing users to other sources of information, as well as irony and politeness strategies, such as thanks and greetings.
Year
Issue
Pages
39-49
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ab29e8-167c-4cda-a40d-9130f9a1411b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.