PL EN


2015 | 287 | 40-45, 96-101
Article title

Problem oceny bezpieczeństwa miejsc przekraczania jezdni przez pieszych uczestników ruchu drogowego na tle wybranych krajów

Content
Title variants
EN
Pedestrian crosswalks safety assessment in selected countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problem oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych, m.in. na przykładach działań podejmowanych w Norwegii, Australii i we Włoszech. W przypadku Oslo w oparciu o raport „T0I Report 1231/2012" przedstawiono ramy oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych i wyniki pokontrolne. Natomiast w przypadku Australii przedstawiono podstawy metody oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych stworzonej na jednym z tamtejszych uniwersytetów, Monash University, która jak podkreślają jej autorzy w wielu płaszczyznach wymaga dopracowania. Podane w artykule przykłady wskazują na istotny problem w tworzeniu metod oceny bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i ich zastosowań aplikacyjnych w programach ramowych wdrażanych w dużych aglomeracjach miejskich. Pomimo wskazanych trudności niewątpliwie występuje możliwość stworzenia obiektywnej metody oceny bezpieczeństwa pieszych, co może być przedmiotem opracowań naukowych.
EN
This article presents an issue of the assessment of pedestrian crosswalks safety, based on the example of actions undertaken in Norway and Australia. In Oslo, the criteria for safety assessment on pedestrian crossings and the audit results were presented in theT0l Report 1231/2012. In Australia, a draft methodology for pedestrian crosswalks safety assessment, which, according to the authors, needs an improvement at multiple levels, has been developed at Monash University. The examples presented in the article indicate a significant problem with the elaboration of safety assessment methods of unprotected pedestrians and their applications within the framework programs implemented in large urban agglomerations. Despite the difficulties mentioned above, there are undeniably some possibilities regarding the elaboration of an objective pedestrian safety assessment method, which may be the subject to scientific studies.
Year
Issue
287
Pages
40-45, 96-101
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu
 • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu
References
 • 1.
 • 2.
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu
 • Drogowego 2013-2020; dokument przyjęty
 • przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
 • Drogowego w dniu 20.06.2013 r.
 • Montella A.: Pedestrian crosswalks safety
 • inspections: safety assessment procedurę
 • - 4th International Symposium on Hightway
 • Geometrie Design.
 • S0rensen M.W.J., Ncevestad T.O.: T0I Report
 • 1231/2012, Oslo 2012.
 • Corben B., Logan D.B., Oxley J.: Raport nr 275
 • z maja 2008 Star Rating School Walking Routes.
 • Wypadki drogowe - Vademecum biegłego
 • sądowego, wyd. 2, Wydawnictwo Instytutu
 • Ekspertyz Sądowych; Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ab8215-4afa-4557-b48f-b859fb96a2b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.