PL EN


2018 | 3(53) | 121-130
Article title

Concept of Resilience and Development of Small Towns and Rural Area

Title variants
PL
Resilience a rozwój małych miast i terenów wiejskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to use a new research concept, referred to as resilience, in rural development (rural resilience) in the context of the often discussed concept of urban resilience. The concept of urban resilience is recognized as a tool for strategic diagnosis and monitoring of cities. In studies of urban resilience for cities of various sizes, quantitative research is most often used. The author, on the basis of literature discussions and own research, presents the use of qualitative research in the assessment of urban resilience for the national network of Cittaslow cities. The concept of urban resilience refers to “a resilient city”, especially in the case of a collective criterion (i.e., urban quality policy). Seven groups of criteria in the matrix of urban development self-assessment are the basis for the evolutionary changes in the resilience of individual cities and the entire network. In the case of Cape Clear Island in Ireland, qualitative research of rural resilience was based on global indicators of economic, social and environmental capital proposed by Wilson. Despite the subjectivism of respondents, results of qualitative research allow for making strategic decisions for the purposes of obtaining specific development balance points and selecting specific paths for the Island’s development. Both quantitative and qualitative research—their practical dimension—should be used to build community resilience.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wykorzystania nowej koncepcji badawczej, określanej jako prężność (resilience), w rozwoju obszarów wiejskich (rural resilience) w nawiązaniu do częściej omawianej w literaturze koncepcji prężności miejskiej (urban resilience). W rozwoju lokalnym koncepcja urban resilence uznawana jest jako narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast. W badaniach urban resilence dla miast różnej wielkości wykorzystywane są najczęściej badania ilościowe. Autorka, podstawie badań literaturowych i własnych, przedstawia propozycję podejścia jakościowego do oceny prężności małych miast i otaczających je terenów wiejskich tworzących krajową sieć Cittaslow. Koncepcja urban resilience, odnoszona jest tutaj raczej do aspektu „odporności miejskiej”, zwłaszcza w przypadku zbiorczego kryterium, tj. polityki jakości miejskiej. Siedem grup kryteriów w matrycy samooceny rozwoju miast, zorientowanego na dobrą jakość życia, stanowi podstawę ewolucyjnych zmian prężności poszczególnych miast ale i całej sieci. W przypadku wyspy Cape Clear w Irlandii badania jakościowe rural resilience oparte zostało na globalnych wskaźnikach dobrze i słabo rozwiniętego kapitału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego zaproponowanych przez Wilsona. Mimo subiektywizmu mieszkańców wyniki badań jakościowych pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, dla potrzeb uzyskania określonych punktów równowagi rozwojowej oraz wyboru określonych ścieżek rozwoju wyspy. Badania ilościowe, jak i jakościowe — ich praktyczny wymiar, powinny służyć budowaniu rezyliencji wspólnoty (community resilence).
Contributors
 • Lodz University of Technology
References
 • Chelleri, L., and M. Olazabal. 2012. “Findings and Final Remarks.” In Multidisciplinary Perspectives on Urban Resilience, edited by L. Chelleri and M. Olazabal, 67–75. Bilbao: BC3, Basque Centre for Climate Change.
 • Copus, A.K. 2015. “The New Rural Economy and Macro-Scale Patterns.” In Territorial Cohesion in Rural Europe. The Relational Turn in Rural Development, edited by A.K. Copus and P. de Lima, 11–34. Abingdon, UK – New York, NY: Routledge.
 • Czepkiewicz, M., and P. Jankowski. 2015. “Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1): 101–117.
 • Drobniak, A. 2015. “Koncepcja ‘urban resilience’. Narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1): 119–143.
 • Enright, P. 2016. Exploring the Resilience of the Oileán Chléire (Cape Clear) Community. Cork, Ireland: Cork University Business School.
 • Heijman, W., G. Hagelaar, and M. van der Heide. 2007. Rural Resilience as a New Development Concept. Paper read at 100th Seminar of EAAE. Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe. Thematic Proceedings, 2007.06.21–23, at Novi Sad, Serbia and Montenegro.
 • Hill, E.W., H. Wial, and H. Wolman. 2008. “Exploring Regional Economic Resilience.” Working Paper. Institute of Urban and Regional Development, University of California (2008–04): 1–15. doi: 10.13140/RG.2.1.5099.4000.
 • Hills, P., and M. Argyle. 2002. “The Oxford Happiness Questionnaire: a Compact Scale for the Measurement of Psychological Well-Being.” Personality and Individual Differences 33 (7): 1073–1082. doi: 10.1016/S0191-8869(01)00213-6.
 • Janiszewska, A., and E. Klima. 2017. “Jakość życia — definicje i pomiary.” In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 42–60. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2018a. “Rozwój małych miast powiatowych województwa wielkopol-skiego w ujęciu koncepcji urban resilience.” Space-Society-Economy (24): 27–44. doi: 10.18778/1733-3180.24.02.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2018b. Trajektorie rozwoju małych miast w ujęciu koncepcji urban resilience — wymiar demograficzny. Paper read at Alternatywne modele rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia, 2018.05.11–12, at Lidzbark Warmiński.
 • Markiewicz, M. 2017. “Prężność rozwoju lokalnego w województwie warmińsko-mazurskim.” Przestrzeń i Forma. Kwartalnik Naukowo-Dydaktyczny (34): 195–210.
 • Świątkiewicz, D. 2017. Analiza możliwości przystąpienia gminy i miasta Rzgowa do sieci miast Cittaslow. master’s thesis, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Wilson, G. 2010. “Multifunctional ‘Quality’ and Rural Community Resilience.” Transactions of the Institute of British Geographers 35 (3): 364–381.
 • Zarychta, M. 2016. “Jakość życia w mieście.” In EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, edited by A. Nowakowska, Z. Przygodzki and A. Rzeńca, 21–38. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58b012df-1c5b-484a-bf8d-e6d58362e1a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.