PL EN


2015 | 3 | 95-111
Article title

Rola prasy emigracyjnej w dyskusji nad szkolnictwem polskim na obczyźnie w latach 1940–1945

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF THE ÉMIGRÉ PRESS IN DISCUSSION ABOUT POLISH EDUCATION IN EXILE IN THE YEARS 1940–1945
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article demonstrates the constant presence of higher education as a topic in the col umns of Polish newspapers published in the UK: „Dziennik Polski” („Polish Daily”) - and „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish Daily and Soldier’s Daily”) in the years 1940–1945. £eir editors agitated for the acquisition of a university education by Poles in exile so that they might better serve the rebuilding of Poland a¦er the war. They reported on academic, organisational and publishing events. They presented the academic accomplishments of Poles, as well as graduations of students and PhDs. They distributed information about scholarships. £e newspapers fullled an informational, propagandist and integrational role.
Year
Issue
3
Pages
95-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 13 Polaków na Uniwersytecie. Klub Polski w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 111.
 • 21 dyplomów dla polskich studentów – Edynburg – 11.7.45, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 168.
 • 200 przedstawicieli młodzieży alianckiej na przyjęciu studentów polskich, „Dziennik Polski”, 1943, nr 808.
 • 290 studentów na architekturze i sztuce stosowanej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 86.
 • Bartek, Promocja podchorążych lotnictwa – 64 osoby – szkolenie w Szkole Podchorą- żych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 187.
 • Brytyjski świat nauki w hołdzie prof. B. Malinowskiemu, „Dziennik Polski”, 1942, nr 618.
 • (Bz.), Architekci polscy znajdują pracę po 5-letnich studiach w Szkole Architektury, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 180.
 • Bz. A., Nagrody dla studentów polskich w szkole budownictwa, sztuki i rzemiosł – Hammersmith School of Building and Arts and Craks, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 296.
 • Chmielewski W. J., Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948, seria „MonograŽe z Dziejów Oświaty”, t. 43, Warszawa, 2013.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce, 2005.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopismemigracyjnych, Kielce, 2014.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Problemy szkolnictwa polskiego na obczyźnie w świetle „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” po roku 1945, w: Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne, red. M. Szczerbiński i K. Wasilewski,
 • Gorzów Wielkopolski, 2011.
 • Do młodzieży w Polsce, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1042.
 • Druga rocznica Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Przemówienie Min. Mikołajczyka,„Dziennik Polski”, 1943, nr 828.
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk107
 • Drugi Zjazd Studentów Polaków w Edynburgu, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1038.
 • „Dusza narodu polskiego jest i będzie niezniszczalna”. Mowa kanclerza – sir Davida
 • Rossa, Uniwersytetu w Oxford na otwarcie Wydziału Prawa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 112.
 • Fundacja Kardynała Newmana pomaga polskim studentom, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 281.
 • Gen. Sikorski otwiera Wyższą Szkołę Wojenną w Londynie, „Dziennik Polski”, 1941,nr 53.
 • Gen. Sikorski uroczyście promowany na doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, „Dziennik Polski”, 1943, nr 716.
 • Glossy. Brytyjski świat wiedzy dla polskich naukowców, „Dziennik Polski”, 1942, nr 633.
 • Głosy uniwersytetów brytyjskich w sprawie prześladowania uczonych polskich, „Dziennik Polski”, 1941, nr 397.
 • H., Promocja 14 lekarzy Polaków na Uniwersytecie w Edynburgu, „Dziennik Polski”,1942, nr 624.
 • Immatrykulacja studentów Szkół Technicznych na terenie Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 294.
 • Inauguracja roku w Liverpoolu. 8 X w Polskiej Szkole Architektury nowego roku akademickiego, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1004.
 • Inauguracja Studium Prawno-Administracyjnego w St. Andrews, „Dziennik Polski”, 1942, nr 526.
 • Jel., Inauguracja roku na PWL w Edynburgu, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1003.
 • Jel., Listy ze Szkocji – Polacy zdobywają doktoraty, „Dziennik Polski”, 1943, nr 921.
 • Jel., Polacy w St. Andrews. Zakończenie roku akademickiego, „Dziennik Polski”, 1943, nr 911.
 • J. M., Głód wiedzy, „Dziennik Polski”, 1940, nr 86.
 • Karczewski M., W słońcu Oxfordu, „Dziennik Polski”, 1941, nr 297.
 • Komarnicki W., Sylwetka prof. Edwarda Dubanowicza, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1009.
 • Komunikat, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 10.
 • Ku uwadze kandydatów na studia. Formalności, zezwolenia, stypendia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 286.
 • Leszczyc Z., Międzynarodowa pomoc dla studentów, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1042.
 • Listy ze Szkocji. Zjazd Studentów, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1046.
 • Na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 128.
 • Nowakowski Z., Kultura z puszki, „Wiadomości Polskie”, 1941, nr 3.
 • Nowe kadry weterynarzy polskich, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1012.
 • Nowi polscy lekarze weterynarii – dyplomy Komisji Akademii Studiów Medycyny Weterynaryjnej przy Royal Dick Veterinary College w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 264.
 • Nowy rok akademicki na Polskim Wydziale Lekarskim, „Dziennik Polski”, 1941, nr 394.
 • Nowy rok akademicki na Pol. Wydz. Architektury w Liverpoolu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 257.
 • Obchody Dni Kopernika, „Dziennik Polski”, 1943, nr 796.
 • Odczyt prof. Glasera w Oxfordzie na temat „Polska w przyszłej Europie”, „Dziennik Polski”, 1943, nr 889.
 • Odczyt prof. M. Skalińskiej w Edynburgu, „Dziennik Polski”, 1942, nr 583.
 • Odczyt prof. Stanisława Kota w Oxfordzie – 14, 21, 28 V 1941 r., „Dziennik Polski”, 1941, nr 273.
 • Odkomenderowanie na studia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 254.
 • Odkomenderowanie na wyższe studia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945,nr 189.
 • Ogłoszenie Min. WRiOP o rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Państwowej Szkole
 • Handlu Zagranicznego i Administracji Portowej w Londynie – 15 stycznia 1945 r., „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 300.
 • Ogłoszenie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 977.
 • Otwarcie nowego roku akademickiego Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, „Dziennik Polski”, 1942, nr 689.
 • Otwarcie Polskiej Szkoły Architektury, „Dziennik Polski”, 1942, nr 716.
 • Pamięci wielkiej uczonej, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1011.
 • Pełna autonomia będzie przywrócona szkołom wyższym, „Dziennik Polski”, 1943, nr 984.
 • Pierwszy dyplom doktora medycyny, „Dziennik Polski”, 1943, nr 844.
 • Polacy w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1958, nr 1.
 • Polak wykłada na Uniwersytecie w Nottingham, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 193.
 • Polak wykładowca na uczelni angielskiej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 102.
 • Politechnika polska w W. Brytanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 5.
 • Polonistyka na Uniwersytecie w Glasgow, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 165.
 • Polscy asystenci na szkockich uczelniach, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 182.
 • Polscy studenci w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 217.
 • Polska Szkoła Architektury. Uniwersytet w Liverpoolu z prawami polskich szkół akademickich, „Dziennik Polski”, 1943, nr 931.
 • Polski fakultet prawa przy Uniwersytecie w Oxford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 99.
 • Polski Wydział Lekarski w Edynburgu, „Dziennik Polski”, 1940, nr 128.
 • Polski Wydział Prawa na Uniwersytecie Oxfordzkim, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 77.
 • Polski Wydział Prawa w Oxford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 68.
 • Polski Wydział Prawa w Oxfordzie już całkowicie zorganizowany, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 147.
 • Polskie dyplomy lekarskie w Edynburgu, „Dziennik Polski”, 1941, nr 446.
 • Polsko-szkocka uroczystość studencka na Uniwersytecie w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 263.
 • Pomnik M. Kopernika w 400-lecie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 880.
 • Pomysły p. Langego (Oskara). Chce pomniejszyć Polskę, „Dziennik Polski”, 1943, nr 996.
 • Po studiach w Szkole Handlu Zagranicznego Polacy znajdowali pracę w Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 141.
 • Promocja lekarzy Polaków w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 172.
 • Promocja Polaków na Uniwersytecie w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 16.
 • Promocja Polaków na Uniwersytecie w St. Andrews – 13.10.1944, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944.
 • Promocja Polaków w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 173.
 • Radzik T., Społeczność polska w Wielkiej Brytanii 1945–1990, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań, 1992.
 • Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1954. Instytucje i organizacje, „Rocznik Polonijny”, Lublin, 1981, t. 2.
 • Rostowski J., Prace profesorów Wydziału Lekarskiego, rubryka „Listy do Redakcji”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 239.
 • Skalińska M., Nauka polska w Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski”, 1941, nr 205.
 • S-ki W., Praca doktorska polskiego inżyniera – Edynburg, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1957, nr 3.
 • S-ki W., Życie polskie w stolicy Szkocji. Habilitacja dr Jasnowskiego, „Dziennik Polski
 • i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 248.
 • Skrzypek S., Sylwetka prof. S. Grabskiego z okazji 50-lecia pracy naukowej i społeczno-politycznej, „Dziennik Polski”, 1943, nr 929.
 • Stowarzyszenie Studentów Polaków, „Dziennik Polski”, 1940, nr 73.
 • Studenci polscy uczą się dobrze, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 230.
 • Studenci polscy w Irlandii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 130.
 • Studia dla rannych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 75.
 • Studia Polaków w Edynburgu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 254.
 • Studia żołnierzy, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1036.
 • Stypendia dla Polaków, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1960, nr 13.
 • Stypendia dla Polaków, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1960, nr 37.
 • Stypendia dla studentów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 1.
 • Stypendia dla studentów polskich, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 55.
 • Stypendia na studia dla Polaków, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 128.
 • Szkolnictwo polskie w Szkocji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 256.
 • Szkoła Handlu Zagranicznego i Administracji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 259.
 • Szkoła Studiów Wyższych i Wschodnioeuropejskich, „Dziennik Polski”, 1940, nr 128.
 • Szkoła warszawska – prof. Jan Łukasiewicz. Logika w Dublinie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 41.
 • Sztuka stosowana w szkołach brytyjskich, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 18.
 • Świat w 400 rocznicę śmierci M. Kopernika, „Dziennik Polski”, 1943, nr 881.
 • Tekst wykładu prof. Koskowskiego wygłoszonego w Ognisku Polskim 8 IX 1943, „Dziennik Polski”, 1943, nr 986.
 • „me Student” i sprawy polskie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 801.
 • Trzecia polska uczelnia wyższa w Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 100.
 • Ułatwienia dla żołnierzy studentów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 249.
 • Uroczysta promocja na Wydziale Lekarskim, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 165.
 • W., Przed 400. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika (24 V 1943), „Dziennik Polski”, 1943, nr 785.
 • (W. Cz.), Trzech asystentów polskich na Uniwersytecie Edynburskim, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 50.
 • W najstarszym Uniwersytecie Szkocji – St. Andrews, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 158.
 • Wiadomości i porady. Studia na uczelniach brytyjskich, „Dziennik Polski i Dziennik
 • Żołnierza”, 1946, nr 274.
 • Wieczór polski na Politechnice Londyńskiej, „Dziennik Polski”, 1943, nr 854.
 • Wpisy na Polski Wydział Prawa w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 78.
 • Wręczenie pierwszych dyplomów na Pol. Wydz. Prawa w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 288.
 • Z Polskiego Wydziału Prawa przy Uniwersytecie w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 118/119.
 • Z Polskiego Wydziału Prawa w Oxfordzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 277.
 • Zakończenie kursu Wyższej Szkoły Wojennej, „Dziennik Polski”, 1941, nr 275.
 • Zakończenie roku w Polskiej Szkole Architektury – 1.7.44 r., „Dziennik Polski i Dziennik
 • Żołnierza”, 1944, nr 157.
 • Zjazd Studentów Polaków w Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski”, 1943, nr 766.
 • Zrzeszenie Polskich Profesorów i Docentów Polaków w Anglii, „Dziennik Polski”, 1940, nr 96.
 • Życie polskie w Anglii, „Dziennik Polski”, 1942, nr 685.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58b232f9-9be3-461b-a24d-ae5951e210d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.