PL EN


2017 | 8 | 3 | 82-86
Article title

The Use of Non-System Components of Construction Sets

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors deal with an extension and modification of construction kits in order to create a simple tool for assessing the level of creativity according to the products made by pupils. The article describes a modified construction set – a creative set, divided into system and non-system parts. In the context of the product design, the use of non-system parts indicates the pupil‟s creativity performance. The creative set was tested out on a sample of 62 elementary school pupils. Subsequently, the authors put the products to analyse.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
82-86
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Education, Czech Republic
 • University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Education, Czech Republic
author
 • University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Education, Department of Computer Sciences and Educational Technology, Czech Republic
References
 • Cropley, D.H., Cropley, A.J. (2016). Promoting Creativity through Assessment: A Formative CAA Tool for Teachers. Educational Technology Magazine, 56 (6), 17–24.
 • Dostál, J., Prachagool, V. (2016). Technology Education at a Crossroads – History, Present and Perspectives. JTIE, 8 (2), 5–24. DOI: 10.5507/jtie.2016.006.
 • Draxal, L. (2016). Praktická ĉást diplomové práce Rozvoj technických kompetencí ņáka. In: Olympiáda techniky Plzeň 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference, Plzeň.
 • Garcês, S., Pocinho, M., Jesus, S.N., Viseu, J. (2016). The Impact of the Creative Environment on the Creative Person, Process, and Product. Avaliação Psicológica, 15 (2), 169–176.
 • Hallman, S.K., Wright, M.C., Conger, J.A. (2016). Development and Assessment of Student Creativity. Center for Research on Learning and Teaching, Occasional Paper, 33.
 • Hodis, Z., Hrbáĉek, J., Vybíral, P., Dosedla, M. (2013). Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání. Trendy ve vzdělávání 2013 – Technika a didaktika technických předmětů, Olomouc: Upol.
 • Honzíková, J. (2015). Creativity and Skills in School Environment. Saabrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
 • Kerr, B. (2009). Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent. University of Kansas, Sage publications.
 • Kolář, Z. ( 2012). Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Praha: Grada.
 • Krátký, J. Práce v dílnách: Inspirace pro učitele, 50 pracovních námětů pro žáky 6.–9. tříd. Retrived from: http://prace-v-dilnach.webnode.cz (10.04.2017).
 • Krotký, J., Simbartl, P. (2016). Metody evaluace fyzických výrobků ņáků z hlediska projevené kreativity a dalńích vybraných parametrů. Journal of Technology & Information Education, 8 (2), 151–160.
 • Novák, P. (2015). The Construction System UMT in Technical Education. Plzeň: ZĈU FPE.
 • Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
 • Průcha, J., Mareń, J., Walterová, E. (1998). Pedagogický slovník. Praha: Portál.
 • Treffinger, D., Young, G.C., Selby, E.C., Schepardson, C. (2002). Assessing Creativity: A Guide for Educators. Sarasota, Florida: The national research center on The Gifted and Talented.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58b39945-6e8a-4f0e-8ad9-3f34ff73aece
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.