PL EN


2014 | 10 | 289-292
Article title

Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145)

Content
Title variants
EN
Two wing pins from Kościno, Dobra commune, Police district, site 6 (AZP 30-04/145)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
10
Pages
289-292
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński Zakład Geologii i Paleogeografii
  • Muzeum Narodowe w Szczecinie Dział Archeologii
References
  • Hachmann R. 1961. Die Chronologie der jüngeren vörromischen Eisenzeit. Studien zum Stand der Forschung im nördlichen Mitteleuropa und Skandinavien, „Bericht der Römisch-germanischen Kommission” 41, Berlin.
  • Keiling H. 2014. Bemerkungen zu den Nadeln der Jastorfkultur, [w:] Das Jastorf Konzept und die vörromische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa, red. J. Brandt, B. Rauchfuss, Hamburg, 113–128.
  • Kostrzewski J. 1919. Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Würzburg.
  • Rogalski B. 2010. Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III w. p.n.e. – I w. n. e.), Szczecin.
  • Wołągiewicz R. 1970. Kultura jastorfska na Pomorzu Zachodnim, [w:] Materiały do prahistorii ziem polskich. t. 5–4, red. J. Wielowiejski, Warszawa, 43–56.
  • Wołągiewicz R. 1997a. Pre-roman Iron Age in Pomerania, [w:] Chronological problems of the Pre-roman Iron Age in Northern Europe”, red. J. Martens, Copenhagen, 11–33.
  • Wołągiewicz R. 1997b. Lubieszewo. Materiały do studiów nad kulturą społeczności Pomorza Zachodniego w okresie od IV w. p.n.e. do I w n.e., Szczecin.
Notes
Dział: Odkrycia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58b66700-662e-48ee-80ed-071df1b843f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.